Keski-Suomi 2020 – Maakunta- ja sote-uudistus Keski-Suomessa

Tervetuloa seuraamaan Keski-Suomen maakunnan valmistelutyötä!

Elämme historiallisia aikoja. Käynnissä oleva maakunta- ja sote-uudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on koskaan tehty.  Uudistuksen taustalla on halu yhdenmukaistaa asukkaidemme saamat palvelut ja varmistaa, että jokainen meistä saa hyvää ja itselleen sopivinta palvelua erilaisissa elämäntilanteissaan.

Keski-Suomessa uudistus koskettaa tavalla tai toisella jokaisen noin 270 000 asukkaamme palveluita sekä uudistuksessa mukana olevien noin 10 000 työntekijän työtehtäviä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Konkreettisesti Keski-Suomen maakunta vastaa tammikuusta 2020 lähtien asukkaidemme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta sekä maaseudun kehittämisestä. Keski-Suomi vastaa osaltaan myös alueen elinkeinoelämän kehittämisestä, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisestä sekä kotouttamisen edistämisestä. Muita maakunnalle siirtyviä tehtäviä ovat mm.:

  • alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan edistäminen
  • kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu sekä vesihoito
  • liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito
  • maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistäminen ja
  • yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen.

Keski-Suomessa uuden maakunnan palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Näillä sivuilla seurataan valmistelua ja tarjotaan tietoa alueellisen uudistuksen vaiheista eri kohderyhmille.  Sivuille päivitetään aktiivisesti valmiita tietopaketteja uudistustyön etenemisestä sekä erilaisista tapahtumista, joita uudistustyöhön liittyy. Mainio esimerkki tietopaketeista on alla oleva Nuorten Keski-Suomi ry:n laatima video siitä, mistä uudistuksessa on oikeastaan kyse.

Seuraa valmistelua ja ole yhteydessä. Rakennetaan yhdessä tulevaisuuden maakuntaa!