Tulevaisuuden maakunta on yhteinen trampoliini, joka auttaa ponnistamaan hyvän arjen äärelle!

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistustyön tukena toimiva asiakasraati pohti tänään tulevan maakunnan palveluiden yhdenvertaisuutta. Raadin mukaan yhdenvertaisuutta on se, että kaikki maakunnan asukkaat saavat apua, kun he sitä tarvitsevat. Palveluissa pitää kuitenkin huomioida asukkaiden yksilölliset tarpeet.

– Samaa palvelua ei pidä yrittää tuputtaa kaikille asukkaille. Yhdenvertaisuutta on se, että huomioidaan erilaisten ihmisten yksilölliset tarpeet palveluiden järjestämisessä. Toiselle palvelu on parhaimmillaan vaikkapa kotisohvalle saatavaa digitaalista palvelua. Toiselle se on mahdollisuus kohdata ammattilaisia oman tilanteen pohtimisessa, raati tuumasi.

Raati vertasi tulevaa maakuntaa yhteiseen trampoliiniin.

– Tulevaisuuden palveluiden pitää laatia siten, että ne auttavat pomppaamaan takaisin hyvään arkeen. Uusi maakunta ei saa olla luukkujen ja eri toimijoiden suo, jossa ihminen hoivataan avuttomaksi ja johon apua tarvitseva lopulta uppoaa, raati painotti.

Asiakasosallisuus vaatii ymmärrettävää tietoa ja erilaisia kanavia

Asiakasosallisuus nähtiin tärkeänä sekä tulevaisuuden maakunnan rakentamisessa että tulevaisuuden palveluiden kehittämisessä. Osallisuuden toteutumisen katsottiin edellyttävän muun muassa ikäryhmäajattelua sekä monipuolisia tapoja tuoda omia näkemyksiään esille.

– Osallisuus tarkoittaa meille erilaisia asioita. Jotta jokainen asukas voi halutessaan kertoa näkemyksiään, pitää mahdollistaa raatien ja tapaamisten ohella esimerkiksi spontaaniin palautteen antaminen palveluista. Toisaalta tulevaisuudessa nykyistä laajempi mahdollisuus valita oma palveluntuottajansa on merkittävä mahdollisuus olla osallisena omien palveluidensa muodostamisessa, raati kiteytti.

Raadin huolena oli, että ne ihmiset, jotka eivät palveluita käytä, eivät tiedä mihin he ovat oikeutettuja. Siten myöskään asukasosallisuus ei voi toteutua. Osallisuuden mahdollistamiseksi asukkailla pitää olla riittävästi ymmärrettävää ja kansankielistä tietoa siitä, mistä asioissa on kysymys tai mihin omilla näkemyksillään voi vaikuttaa.

Paikallislehtien ja järjestötoiminnan rooli merkittävä asukasosallisuuden mahdollistamisessa

Omasta arjesta etäällä olevien asiakokonaisuuksien pilkkominen ymmärrettäviksi on raadin mukaan ensiarvoisen tärkeää, jotta uudistus tai yhteinen kehittäminen kiinnostavat asukkaita. Vain yhteisen ymmärryksen kautta asukkaita voidaan houkutella käyttämään omaa aikaa näkemyksiensä esille tuomiseen. Paikallislehtien rooli tiedonvälityksessä on raadin mukaan merkittävä.

– Paikallislehdet kertovat uudistuksessa paikkakuntasidonnaisesti ja tuovat siten isot asiakaskokonaisuudet osaksi asukkaiden omaa lähipiiriä. Oman lehden uutisten kautta uudistus siirtyy koskemaan myös omaa kuntaa ja omia lähipalveluita. Paikallislehdet ovat merkittävä tietoväylä, muttei toki ainoa. Tietoa pitääkin olla saatavilla useista eri paikoista ja asioista pitää voida keskustella, raati kiteytti.

Keskustelun mahdollistamiseksi tärkeäksi nähtiin yhteiset tilat, joihin asukkaat voivat kokoontua vaihtamaan näkemyksiään ajankohtaisista asioista. Uusina avauksina raati kannusti kokoamaan ja viemään tietoa uudistuksesta esimerkiksi oppilaitoksiin.

– Osallisuuskasvatus on meidän yhteinen asia. On tärkeää tietää, mitä täällä valmistellaan ja miten omia näkemyksiään voi tuoda mukaan valmisteluun, raati evästi.

Laajan osallisuuden katsottiin toteutuvan parhaiten paikallistasolla esimerkiksi yhdistystoiminnan kautta, jota alueelta löytyy jo runsaasti.

– Osallisuus toteutuu parhaiten lähiyhteisöissä. Yhdistyksen toteuttamat asiat nousevat suoraan asukkaiden arjesta ja ovat siten aidosti ”meidän asioita”. Järjestötoiminta antaa mahdollisuuden vaikuttaa omaan lähiyhteisöön ja sen toimintaan. Yhdistystoimintaa kannattaa hyödyntää tulevaisuuden palveluiden kehittämisessä, raati kannusti.

Rohkeita kokeiluja ja läpinäkyvyyttä asiakasosallisuuden vaikutuksista

Raatilaisten mukaan keskeistä on tehdä myös läpinäkyväksi ne vaikutukset, joita osallisuuden kautta saadaan aikaan.

– Osallisuuteen kannustaa se, että ihminen tietää omalla tekemisellään olevan jonkin merkityksen ja omalla sanomisella painoarvoa. Jos käyttää omaa aikaansa ideoidakseen tulevaa, pitää myös saada palautetta siitä, että ne on jotenkin huomioitu palveluiden kehittämisessä.

Asiakasraati kannusti valmistelijoita tilaisuuden päätteeksi kokeilukulttuuriin.

– Keski-Suomessa käynnissä olevissa kärkihankkeissa kannattaa nyt huomioida asiakkaiden näkemykset ja ottaa rohkeasti vastaan ne ideat, joita eri alueiden asukkailta tulee. Jos hyviä ideoita löytyy, niin kokeillaan niiden toteutusta. Jos ne eivät toimi, niin heitetään ne romukoppaan, asiakasraati tuumasi.

Asiakasraatiin osallistui tänään noin 20 aktiivista asukasta eri puolilta maakuntaa. Raati kokoontuu seuraavan kerran marraskuussa. Raadin kokoonpano on nähtävillä osoitteesta raadin omilta verkkosivuilta.

Lisätietoja: Raadin vetäjänä toiminut ikäihmisten ja omaishoidon muutosagentti Tuija Koivisto, p. 050 462 3950 sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman muutosagentti Hanna Hämäläinen, p. 050 304 6670

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastausta

  1. Trampoliinissa pudotaan aina samaan paikkaa takaisin, eli pompitaan paikallaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.