Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi ja Työ@Elämä -kysely: Keskisuomalaisilla työpaikoilla kiinnitetään huomiota työelämän ja muun elämän yhteensovittamiseen

 

Keski-Suomessa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (KSLAPE) on kansallisen LAPEn tavoitteiden mukaisesti kehittämässä perheystävällisiä toimintatapoja työpaikoilla.
Kymmenen keskisuomalaisen yrityksen henkilöstölle tehdyn Työterveyslaitoksen Työ@Elämä -kyselyn mukaan työpaikoilla huomioidaan hyvin työn ja muun elämän yhteensovittaminen ja työntekijät ovat varsin tyytyväisiä mahdollisuuteensa työn ja muun elämän yhdistämiseen.

Kyselyn vastausprosentti oli 42 (167 vastausta). Mukana oli pieniä alle 50 työntekijän yrityksiä, keskisuuria 50–99 työntekijän yrityksiä sekä yli sadan työntekijän yrityksiä. Yritysten vastausprosentit vaihtelivat 24 prosentin ja 100 prosentin välillä.

Työpaikoilla huomioidaan työn ja muun elämän yhteensovittaminen

Kaksi kolmesta vastaajasta katsoo, että hänen työpaikallaan huomioidaan hyvin työn ja muun elämän yhteensovittamisen tilanteet.  Joka kymmenes vastaaja oli kuitenkin sitä mieltä, että hänen työpaikallaan yhteensovittaminen toteutuu huonosti.

Vastaajista kahden kolmasosan mielestä johto ja esimiehet suhtautuvat myönteisesti työntekijöiden työn ja muun elämän yhdistämisen vaatimuksiin. Myös työn ja muun elämän yhteensovittamisen järjestelyyn liittyvät tarpeet, esimerkiksi työaikajärjestelyt, yksityisasioiden hoitaminen ja poissaolot perhesyistä koettiin helpoksi ottaa puheeksi työpaikalla.

Vastaajista 70 prosenttia ilmoitti olevansa tyytyväinen siihen, miten hyvin pystyy yhdistämään työn ja muun elämän nykyisessä työssä. Joka kymmenes koki tyytymättömyyttä yhteensovittamiseen.

Työkaveri ymmärtää ja työntekijä itsekin on valmis joustamaan

Työtovereiden koettiin ymmärtävän, jos toinen työntekijä joutuu tilapäisesti huolehtimaan perhe- tai yksityiselämän velvoitteista työpaikalla tai jos haluaa muutoksia työaikaan tai työtehtäviin perhesyistä. Vastaajista lähes yhdeksän kymmenestä ilmoitti myös, että on itse valmis vaihtamaan työvuoroa tai muuten joustamaan.

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen erilaisia käytäntöjä

Yrityksissä on käytössä monia erilaisia työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytäntöjä. Pienten, alle 50 työntekijän yrityksien ja suurten, yli sadan työntekijän yritysten, vastaajat ilmoittivat yleisimmin yhteensovittamisen käytännöiksi esimiehen kanssa tilannekohtaisesti poissaolosta ja sen korvaamisesta sopimisen sekä muista kuin normaaleista työhöntulo- ja lähtöajoista sopimisen (72–85 prosenttia vastaajista).
Keskisuurissa (50–99 työntekijää) liukuva työaika oli yleisimmin ilmoitettu yhteensovittamisen keino (89 prosenttia vastaajista).

Työelämän ja muun elämän yhteensovittamisen edistämiseksi toivottiin käyttöön otettavan lomarahojen vaihtaminen vapaapäiviin, vuorotteluvapaa sekä vuosilomasta päivien säästäminen myöhempään käyttöön.

Vastausten perusteella yrityksissä koetaan vahvaa työn imua. Työn imu muodostuu kolmesta osa-alueesta: tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Vastaajista noin 80 prosenttia koki päivittäin tai viikoittain tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista.

Ja prosessi jatkuu.
– Seuraavaksi yritykset saavat omat kyselymateriaalinsa ja pääsevät tutkimaan ja perehtymään niihin yhdessä työntekijöidensä kanssa. Sen jälkeen meillä on yhteinen verkkotyöpaja, selvittää hankepäällikkö Raija Harju-Kivinen KSLAPEsta.

Mukana olevat yritykset ovat Jyväskylän Laatta Leevi Oy, Tmi Soppa Koivisto, Kuljetusliike Ville Silvasti Oy, TL-Maint Oy ja Soikea Solutions Oy Jyväskylästä; Elekmerk, HT Laser Keuruun tehdas ja Keuruskopio Oy Keuruulta; Kuhmoisten Siivouspalvelut Kuhmoisista ja Pihtiputaan Autokoulu Oy Pihtiputaalta. Tavoitteena on jatkossa saada mukaan myös julkisen sektorin työpaikkoja.

Perheystävällisten työpaikkojen kehittäminen on osa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE). Yhteistyössä ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos, Väestöliitto ja KT Kuntatyönantajat. Keski-Suomessa kehittäminen on osa Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanketta.

Perheystävälliset kuntatyöpaikat – Kuntekon oppimisverkosto, jonne jokainen työnantaja on tervetullut mukaan.
http://www.kunteko.fi/palvelut/kehittamisverkostot/perheystavalliset-kuntatyopaikat-verkosto
Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi – KSLAPE

Liitteenä Työterveyslaitoksen tekemän Työ@elämä -kyselyn yhteenveto

Lisätietoja:
hankepäällikkö Raija Harju-Kivinen, p. 014 266 8201, raija.harju-kivinen@jkl.fi, Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi
kehittämiskonsultti Marjukka Laine, p. 030 474 7537, marjukka.laine@ttl.fi, Työterveyslaitos
vanhempi konsultti Nina Olin, 030 474 7528, nina.olin@ttl.fi, Työterveyslaitos

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.