Maakunta- ja sote-uudistuksen järjestämissuunnitelmaa työstetään parhaillaan – ensimmäinen laaja kommentointi käynnistyy tammikuussa

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen järjestämissuunnitelmaa on työstetty syksyn ajan. Suunnitelma tulee ohjaamaan sitä, miten lapsiperheet, nuoret, työikäiset, ikääntyneet tai työttömät saavat palveluita tulevassa maakunnassa. Suunnitelma kuvaa myös, miten esimerkiksi maaseutu- tai yrityspalvelut toimivat tulevaisuudessa.

Järjestämissuunnitelma varmistaa asiakaslähtöiset palvelut

Järjestämissuunnitelma kattaa kaikki maakuntaan siirtyvät palvelut. Suunnitelman laatimiseen osallistuneita on ohjeistettu rohkeasti miettimään palveluita asiakaslähtöisesti ja irrallaan nykyisistä organisaatioista ja palvelujen tuottamistavoista.

– Asiakaslähtöisyyttä on haettu laajasti eri palveluissa. Asiakkailla tarkoitetaan suunnittelutyössä yksittäistä palvelunkäyttäjää sosiaali- ja terveyspalveluissa yhtä hyvin kuin vaikkapa keskisuomalaista yritystä tai maatilaa, suunnittelutyöstä vastaava Mikael Palola kuvaa.

Asiakaslähtöisellä pohdinnalla on voitu pureutua nykyisten palveluketjujen ongelmakohtiin ja miettiä uudenlaisia ratkaisuja puhtaalta pöydältä. Yhtälailla on toki tunnistettu myös toimivat mallit ja mietitty, miten niitä voisi laajentaa koko maakunnan parhaaksi.

– Järjestämissuunnitelmalla tähdätään asiakaslähtöisten palveluketjujen miettimiseen puhtaalta pöydältä. Kun järjestämissuunnitelman luonnos valmistuu, aletaan miettiä, miten julkinen palveluntuottaja eli maakunta järjestää varsinaiset palvelut tavoitteiden toteuttamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että konkreettista tietoa siitä, miten maakunta järjestää palvelunsa ja millainen organisaatio Keski-Suomeen muodostuu, alkaa ropista tulevana keväänä.  Samalla hahmottuu jo se, mikä on maakunnan palvelukseen siirtyvien työntekijöiden paikka ja rooli tulevassa organisaatiossa. Tämä toki edellyttää lainsäädännön hyväksymistä, Mikael Palola tiivistää.

Valmistelua tehty laajassa yhteistyössä – palautetta kerätään alkuvuodesta

Valmistelun koordinointivastuut on jaettu tehtävä- ja palvelukokonaisuuksittain uudistuksen johtoryhmän jäsenten kesken.  Valmisteluun ei ole perustettu erillisiä valmistelutyöryhmiä, vaan vastuuhenkilöt ovat tukeutuneet ELY:n, AVI:n, TE-toimiston, kuntien ja kuntayhtymien asiantuntijoihin sekä olemassa oleviin maakunnallisiin asiantuntijatyöryhmiin ja työkokouksiin.

Palvelukuvauksia ja asiasisältöjä on myös kerätty Keski-Suomessa käynnissä olevista kärkihankkeista, työryhmistä ja työyhteisöistä. Henkilöstön kanssa keskustellaan parhaillaan sähköisellä alustalla ja kerätään tietoa työyhteisöjen hyvistä käytänteistä. Laajalla valmistelutyöllä on haluttu varmistaa, että valmistelu perustuu maakunnan parhaaseen asiantuntijuuteen eikä irtaannu liikaa käytännön arjesta.

– Kokouksissa ei välttämättä ole pohdittu suoraan järjestämissuunnitelmaa, mutta haettu palautetta nykypalveluiden tilasta sekä kehityssuunnista. Työryhmiltä koottu tieto hyödynnetään nyt suunnittelutyöstä, Mikael Palola toteaa.

Seuraava vaihe on varmistaa, että työssä on onnistuttu. Järjestämissuunnitelman ensimmäinen versio lähtee työntekijöiden, asukkaiden, kuntien, kuntayhtymien, eri työryhmien ja palveluntuottajien kommentoitavaksi tammikuussa.

– Uudistuksessa mukana olevien työyhteisöjen toivotaan käyvän suunnitelmaa läpi ja antamaan siitä palautetta, jotta parhaat käytännöt saadaan mukaan uudistukseen, Palola kannustaa.

Järjestämissuunnitelmaa työstetään kevään aikana saadun palautteen pohjalta. Tavoite on, että kesäkuun alussa aineisto luovutetaan Keski-Suomessa aloittavalle väliaikaishallinnolle. Väliaikaishallinto jatkaa sitten suunnittelun hiomista siten, että maakuntavaltuusto pääsee tekemään päätöksiä sen sisällöistä keväällä 2019.

Järjestämissuunnitelma on osa tulevan maakunnan strategiaa

Järjestämissuunnitelman valmistelun rinnalla on käynnistetty tulevan maakunnan strategiatyö. Strategia tulee ohjaamaan tulevan maakunnan toiminnan painopisteitä ja kuvaamaan sitä, millainen maakunta meillä tulevaisuudessa on.

Strategiaa valmistellaan tulevan vuoden aikana laajassa yhteistyössä päättäjien, asukkaiden, henkilöstön ja eri toimijoiden kanssa. Strategia kuvastaa tulevan maakunnan arvovalintoja sekä toiminnan päälinjoja. Strategiatyön tiimoilta on tarkoitus kiertää maakuntaa tulevan kevään aikana ja hakea asukkaiden näkemyksiä siitä, millaisena tuleva maakunta nähdään.

Palveluita konkreettisemmin käsittelevä järjestämissuunnitelma on osa strategiakokonaisuutta. Molemmista päättää vuonna 2019 maakuntavaltuusto.

Tiivistys: Suunnittelun aikataulu

  • Järjestämissuunnitelman luonnos laajaan kommentointiin tammikuussa 2018
  • Jatkotyöstö kommenttien pohjalta maalis-toukokuussa 2018
  • Alustavan suunnitelman pohjalta käynnistyy maakunnan palvelutuotannon suunnittelu, ensimmäiset hahmotelmat palvelutuotannosta keväällä 2018
  • Järjestämissuunnitelman luovuttaminen väliaikaishallinnolle kesäkuussa 2018
  • Väliaikaishallinto jatkaa suunnitelman hiomista syksyllä 2018
  • Uuden maakuntavaltuuston vaalit lokakuussa 2018
  • Uusi maakuntavaltuusto hyväksyy strategian ja järjestämissuunnitelman keväällä 2019
  • Maakuntavaltuusto hyväksyy tulevan maakunnan organisaatiorakenteet ja käynnistää maakuntajohtajan haun alkuvuodesta 2019.

Lisätietoa: Järjestämissuunnitelman valmistelusta vastaava johtoryhmän jäsen Mikael Palola, p. 044 4598 561

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.