Author: Emmi Hyvönen

0

Kotihoidon kehittämistyöllä saavutettu jo yli 2 miljoonan euron laskennalliset säästöt Keski-Suomessa

– Asiakkaiden luona tehty hoitotyö lisääntynyt merkittävästi Keski-Suomessa kuntien yhteistyönä toteutettu Kukoistava Kotihoito -hanke tuottaa tulosta. Uudistamalla kotihoidon toimintamalleja ja lisäämällä asiakastyöhön käytettyä aikaa on maakunnassa saavutettu jo yli 2 miljoonan euron laskennallinen säästö....

0

”Henkilökohtaisia kohtaamisia, erilaisia asumisratkaisuja ja yksinäisyyden kitkemistä”

– Keski-Suomen asiakasraati kokoontui pohtimaan tulevaisuuden palveluita ikääntyneiden osalta Keski-Suomen asukasraati kokoontui tänään pohtimaan mm. tulevaisuuden kotihoidon palveluita sekä sitä, mitkä asiat tukevat ikääntyvien hyvinvointia eri puolilla maakuntaa. Maakunnan asukkaat ovat raadin mukaan tällä hetkellä...

0

Keski-Suomessa valmistellaan kasvupalvelu-uudistusta ja kehitetään nuorten Ohjaamotoimintaa – lue lisää sivuiltamme!

ELY-keskuksen elinkeinopalvelut ja TE-toimiston työvoima- ja yrityspalvelut yhdistyvät vuoden 2021 alussa kasvupalveluiksi, joiden järjestämisvastuu on maakunnalla. Keski-Suomessa kasvupalveluihin siirtymistä valmistellaan Keski-Suomessa kokonaisvaltaisella kasvupalvelupilotilla, jonka avulla toteutetaan asteittainen ja hallittu siirtymä uuteen kasvupalvelumalliin. Pilotissa kasvupalvelujen...

0

Keski-Suomen asukkailta kerätään tietoa terveyden ja hyvinvoinnin tilasta – vastaamalla voi vaikuttaa tulevaisuuden palveluiden suunnitteluun!

FinSote-tutkimuksen lisäotos lähtee yli 3000 vastaajalle maakunnassa Keski-Suomessa toteutetaan lokakuun toisella viikolla lisäotos Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansallisesta terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksesta (FinSote), joka on alun perin toteutettu vuonna 2017. Kyselytutkimuksen avulla seurataan...

0

Keski-Suomi jatkaa tulevan maakunnan palveluiden järjestämissuunnitelman työstämistä

– Uusi versio suunnitelmasta julkaistaan kommentoitavaksi marras-joulukuussa Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä totesi hienoisen epävarmuuden keskellä, että eteenpäin mennään ja valmistelutyötä jatketaan normaalisti asiakaslähtöisten palvelumallien laatimiseksi. Palveluita kuvataan maakunnan järjestämissuunnitelmassa, jonka kolmas versio julkaistaan...

0

Keski-Suomen maakuntavalmistelijat kutsuvat palveluntuottajia suunnittelemaan tulevaisuuden palveluita

Keski-Suomen tulevan maakunnan valmistelijat kutsuvat yrittäjiä ja yrityksiä keskustelemaan siitä, millaisia yhteistyömuotoja palvelutuotannon osalta voidaan tulevassa maakunnassa toteuttaa. Tarkoituksena on luoda puitteita tulevaisuuden monituottajamallille, jossa erilaiset toimijat voivat tuottaa palveluita eri puolilla maakuntaa asuville...

0

Keski-Suomi sopeuttaa maakuntauudistuksen valmistelua uuteen aikatauluun

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä kokoontui tänään syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa keskusteltiin laajasti pääministerin kesäkuussa antamasta ilmoituksesta, jonka mukaan maakuntien perustaminen siirtyy vuoteen 2021. Valmistelu maakunnassa jatkuu uuden aikataulun mukaisesti. Keski-Suomessa uudistuksen valmistelu on...

0

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen kesäkuun uutiskirjeessä asiaa mm. syksyn muuttuneista aikatauluista

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun uutiskirje on jälleen ilmestynyt. Uutiskirjeessä on asiaa mm. syksyn askelmerkeistä, konsernin valmistelusta, kasvupalvelupilotista ja muutostuesta. Kirjeessä esitellään myös ympäristöterveydenhuollon palveluita, valinnanvapauspilottia sekä Keski-Suomen järjestökartoituksesta. Uutiskirjeen tehtävänä on tarjota ajankohtaista...

0

”Kunnille tulee lisää liikkumatilaa sote-menojen siirtyessä maakunnan vastuulle”

Keski-Suomen maakuntauudistuksen johtoryhmä ja Keski-Suomen kunnanjohtajat keskustelivat tänään kuntien taloustilanteesta ja tulevan maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntien talouteen. Keski-Suomen kuntien taloustilanne vaikuttaa viime vuoden tilinpäätöstietojen perusteella aiempia vuosia myönteisemmältä. Kunnat ovat pystyneet hillitsemään menokehitystään ja verotulot...