Author: Emmi Hyvönen

0

Keski-Suomi varautuu maakuntauudistuksen etenemisen eri vaihtoehtoihin

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä käsitteli kokouksessaan valmistelun etenemisen vaihtoehtoja. Johtoryhmä toivoi, että uudistuksen päälait saataisiin jollain tavalla etenemään tällä vaalikaudella. Aikataulu on kuitenkin tiukka. Takaraja lakipaketin käsittelylle on eduskunnan viimeinen istuntopäivä eli 14.3.2019....

0

”Jos palvelulupaukset pitävät, tuleva Keski-Suomen maakunta on lähestulkoon paratiisi!”

Keski-Suomen maakuntavalmistelun asiakasraati ruoti tänään tulevan Keski-Suomen maakunnan palveluiden järjestämissuunnitelman kolmatta versiota. Keskustelussa oli erityisesti maakunnan palvelulupaukset ja hyvinvoinnin edistäminen. Palvelulupauksissa maakunta kiinnittää huomiota mm. asukkaiden yhdenvertaisuuteen, palveluiden saatavuuteen sekä palveluiden sujuvuuteen. Asiakasraadin mukaan...

0

Haemme kahta kehittämiskoordinaattoria LAPE-hankkeen jatkokehittämistyöhön!

Keski-Suomi 2021 -projekti etsii osaavaa ja motivoitunutta kehittämiskoordinaattoria lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE:n jatkokehittämis- ja juurruttamistehtäviin. Haettavat tehtävät ovat: Kehittämiskoordinaattori, maakunnallinen perhekeskustoiminta (sisäinen haku) Kehittämiskoordinaattori, lastensuojelun systeeminen toimintamalli (sisäinen haku) Työ on kokoaikainen ja...

0

Keski-Suomen tulevan maakunnan palvelusuunnitelmat jälleen julkiseen arviointiin

Keski-Suomen maakuntavalmistelu julkaisi tänään kolmannen version tulevan maakunnan palvelusuunnitelmia valottavasta järjestämissuunnitelmasta yhteiseen ideointiin. Suunnitelmaa on työstetty eteenpäin keväällä 2018 saadun palautteen avulla. – Aineistoa saatiin kahdella ensimmäisellä kommentointikierroksella yli 700 sivua. Niitä on käsitelty...

0

Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman 3. versio julkaistaan ensi viikolla yhteiseen ideointiin

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä käsitteli tänään tulevan maakunnan vastuulle kuuluvien palveluiden järjestämissuunnitelman 3. versiota. Syksyn aikana eteenpäin työstetty versio julkaistaan yleiseen kommentointiin ensi viikolla. Järjestämissuunnitelmassa kuvataan, miten ja millä ehdoilla keskisuomalaiset asukkaat palveluita...

0

Haemme uudistustyölle digijohtajaa – oletko se juuri sinä?

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksella tavoitellaan seudun sosiaali- ja terveyspalveluihin moderneja ja vaikuttavia toimintatapoja. Keski-Suomessa uudistus koskettaa tavalla tai toisella jokaisen noin 275 000 asukkaamme palveluita sekä uudistuksessa mukana olevien noin 10 000 työntekijän työtehtäviä....

0

Hyvä asiakaskokemus takaa menestyksen kilpailussa!

Keski-Suomen julkinen terveydenhuolto valmistautuu valinnanvapauteen terveysasemien välisellä yhteistyöllä Keski-Suomen julkiset terveysasemat lähtevät valmistautumaan laajassa yhteisrintamassa valinnanvapauden tuomaan kilpailutilanteeseen. Tänään käynnistyneiden terveysasemien valmennusten avulla tunnistetaan maakunnan julkisten palveluiden vahvuuksia ja kehitetään yhteisiä asiakaslähtöisiä palvelumalleja muuttuvaan...

0

Asiantuntija-arvio toteaa Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivan kustannustehokkaasti väestön palvelutarpeeseen nähden

THL:n laatimiin aineistoihin voi tutustua verkossa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos julkaisi lokakuussa asiantuntija-arvion Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilasta. Arviointi osoittaa, että Keski-Suomessa palvelut on järjestetty väestön palvelutarpeeseen nähden huomattavasti maan keskiarvokustannuksia edullisemmin, mutta kehitettävääkin löytyy....