Author: Emmi Hyvönen

0

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen kesäkuun uutiskirjeessä asiaa mm. syksyn muuttuneista aikatauluista

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun uutiskirje on jälleen ilmestynyt. Uutiskirjeessä on asiaa mm. syksyn askelmerkeistä, konsernin valmistelusta, kasvupalvelupilotista ja muutostuesta. Kirjeessä esitellään myös ympäristöterveydenhuollon palveluita, valinnanvapauspilottia sekä Keski-Suomen järjestökartoituksesta. Uutiskirjeen tehtävänä on tarjota ajankohtaista...

0

”Kunnille tulee lisää liikkumatilaa sote-menojen siirtyessä maakunnan vastuulle”

Keski-Suomen maakuntauudistuksen johtoryhmä ja Keski-Suomen kunnanjohtajat keskustelivat tänään kuntien taloustilanteesta ja tulevan maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntien talouteen. Keski-Suomen kuntien taloustilanne vaikuttaa viime vuoden tilinpäätöstietojen perusteella aiempia vuosia myönteisemmältä. Kunnat ovat pystyneet hillitsemään menokehitystään ja verotulot...

0

Keski-Suomi hakee osaajia maakunnan valmisteluun!

Keski-Suomen maakunta etsii osaavia ja motivoituneita tekijöitä viemään uutta maakuntaa kohti tulevaisuuden palveluita. Avoimena olevat valmistelutehtävät ovat: Digijohtaja (avoin haku) Lakimies (avoin haku) Hankinta-asiantuntija (avoin haku) Palveluliikelaitoksen valmistelija (sisäinen haku) Valinnanvapauden liikelaitoksen valmistelija (sisäinen...

0

Keski-Suomi on hakenut maakunnan yhteiseen kasvupalvelupilottiin

Keski-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto ovat jättäneet maakunnan yhteisen hakemuksen kasvupalvelupilottiin. Pilotin avulla halutaan parantaa keskisuomalaisten työnhakijoiden ja yrittäjien palveluita sekä parantaa työmarkkinoiden toimivuutta maakunnan alueella. Valmistelutilannetta käsiteltiin tänään Keski-Suomen tulevan maakunnan valmistelua koordinoivassa johtoryhmässä....

0

Keski-Suomi sai 5 miljoonan euron rahoituksen suunhoitoa koskevaan valinnanvapauspilottiin

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Keski-Suomelle 5 miljoonan euron rahoituksen suunhoitoa koskevaan valinnanvapauspilottiin. Rahoituksen myötä suurin osa Keski-Suomen asukkaista voi valita itseään hoitavan julkisen tai yksityisen hammashoitolan jo vuoden 2019 aikana. Pilotin aloittaminen edellyttää...

0

Mikä ihmeen maakunta- ja sote-uudistus? Laaja kuntakierros uudistustyöstä käynnistyy!

Elämme historiallisia aikoja. Käynnissä oleva maakunta- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus ovat suurimpia hallinnon muutoksia, mitä Suomessa on koskaan tehty. Uudistuksella halutaan varmistaa, että jokainen meistä saa hyvää ja itselleen sopivinta palvelua erilaisissa elämäntilanteissaan....

0

Maakuntien yhteistyömalleja kehitetään – Keski-Suomi käy aktiivista vuoropuhelua muiden maakuntien kanssa

Keski-Suomen tulevan maakunnan valmistelua koordinoiva johtoryhmä käsitteli tänään kokouksessaan tulevaisuuden yhteistyömuotoja muiden maakuntien kanssa mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, vesi- ja kalatalouden, tienpidon sekä rakennerahastojen osalta. Tällä hetkellä ELY-keskukset muodostavat yhteistyöalueita, joissa suunnittelua ja valmistelua...

0

Videoidussa ajankohtaiskatsauksessa aiheena mm. järjestämissuunnitelman 2. luonnos ja tulevan maakunnan poliittisen päätöksenteon valmistelu

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ajankohtaisista valmisteluasioista on julkaistu jälleen videokooste. Videokoosteen alussa Mikael Palola kertoo järjestämissuunnitelman toisesta luonnoksesta. Muut ajankohtaiskatsauksen teemat ovat: – Maakunnan poliittisen päätöksentekojärjestelmän valmistelu – Muutostuen seuraavat vaiheet – seuraa...

0

Voimavarat palveluihin – ei raportteihin!

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen asiakasraati pohti tulevaisuuden palvelukulttuuria Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen asiakasraati pohti kokouksessaan tulevan maakunnan palvelukulttuuria. Keskustelua herätti runsaasti se, tuleeko palveluita viedä laajasti asukkaiden koteihin vai onko parempi asioida palveluissa, jottei...

0

Keski-Suomen tulevan maakunnan palvelutuotannon suunnittelu käynnistynyt

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen oman palvelutuotannon suunnittelu on käynnistynyt. Parhaillaan kootaan työryhmiä, joissa suunnittelua lähdetään viemään eteenpäin. Suunnittelua tehdään Keski-Suomen järjestämissuunnitelman alustavien linjausten pohjalta. Maakunnassa käydään tulevana keväänä läpi maakuntaan siirtyvien palveluiden volyymit (mm....