Kategoria: Blogi

0

Blogi: Uudistuksessa mukana olevia työyhteisöjä kuunnellaan parhaillaan

Ilmassa on epävarmuutta, kaipuuta konkretiaan, toiveikkuutta, rakentavaa asennetta ja tahtoa tehdä yhdessä! Keski-Suomen maakunnan kaikkia uudistuksen pyörteissä olevia työyhteisöjä on kannustettu käymään esimiehen johdolla työyhteisön yhteinen muutoskeskustelu. Keskustelusta esimies kirjaa päällimmäiset ajatukset digitaaliselle REAL-...

0

Blogi: Rakennetaan järjestöyhteistyöllä maan paras hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakunta

Keskisuomalaiset järjestöt haluavat olla mukana maakunta- ja sote-uudistuksessa. Uuden maakunnan valmistelussa tulee huomioida tasapuolisesti laajan järjestökentän kirjo ja toiminnan moninaisuus, palveluntuotannosta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Nämä ovat päällimmäisiä järjestöjen sote- ja maakuntapäivässä 11.12. kuultuja...

0

Blogi: Sairaala Nova – maakunnallisen sote-palvelun kuuma piste

Keski-Suomen soten osalta tulevan maakunnallisen toimintamallin ydin on, että lievemmissä tai pitkäaikaisissa ongelmissa jokaisen asiakkaan hoidon ja hoivan kokonaisvastuu säilyy oman kunnan sote-keskuksella. Kesän 2020 jälkeen toimintansa aloittavasta Sairaala Novasta tullaan tarjoamaan nykyistä vahvempi...

0

Blogi: Suomalaisen aluehallinnon kehitystä lintuperspektiivistä

Kuten tiedämme, maakuntauudistuksen ajurit ovat osittain poliittisia. Useimmat hallitukset ovat halunneet jättää kädenjälkensä aluehallintoon erilaisten rakenneuudistusten muodossa. Maakuntauudistus jatkaa eri hallinnonalojen palvelujen kokoamista aluehallinnossa. Valtion puolella toteutettiin vuonna 1997 teollisuus-, työvoima- ja maaseutupiirien yhdistäminen...

0

Blogi: Taskuun sopivat sote-palvelut

Olen hämmästellen seurannut sote-uudistuksesta käytyä julkista keskustelua. Eri medioissa on julkaistu juttuja, joissa uudistuksen on arvioitu vain nostavan kustannuksia ja heikentävän etenkin huono-osaisten palveluja. Ihmetystä herättivät myös vastikään maakuntalehdessämme julkaistut ja siteeratut asiantuntijoiden evästykset,...

0

Blogi: Toimintakykyisenä ja turvallisesti kotona

Kukoistava kotihoito -hankkeen avulla ikäihmisten kotihoitoa valmistellaan tulevaa sote- ja maakuntauudistusta varten. Hankkeen tavoitteena on, että vuonna 2019 kotihoidolla on koko Keski-Suomen maakunnassa yhteinen palvelulupaus, yhteiset palvelukriteerit sekä yhdenvertaiset, vaikuttavat, laadukkaat ja ennen kaikkea asiakaslähtöiset...

0

Blogi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tuottaa hyvinvointia maakuntaan

Keski-Suomen ELY-keskus vastaa valtion alueellisista toimeenpano- ja kehittämistehtävistä maakunnassa. Vaikka pääosa ELY-keskuksen toiminnoista tulee sulautumaan osaksi tulevaa maakuntaa vuoden 2020 alusta, eivät hoidettavat asiat häviä mihinkään. Tässä kirjoituksessa avaan sitä, mitä palveluita tarjoamme ja...

0

Blogi: LAPE-maata näkyvissä!

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen. Muutostyötä ohjaavat yhdessä sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Kyse on...

0

Blogi: Fuusiojazzia

Keski-Suomen maakunta- ja soteuudistuksessa tavoitellaan organisaatiofuusion vaikeinta lajia: transformaatiota eli muodonmuutosta. Tähtäimessä on uusi maakunta, joka on asiakaslähtöisempi, palvelualttiimpi ja nykyaikaisempi kuin yksikään yhdistyvistä organisaatioista erikseen. Helpommallakin pääsisi. Sommittelisi vain nykyiset rakenteet uuden maakuntakonsernin...