Kategoria: Uutiset

0

Suositukset maakunnalle, kunnille ja järjestöille järjestökartoituksen pohjalta

Keski-Suomen maakunnallisen järjestökartoituksen pohjalta on laadittu suosituksia maakunnalle ja kunnille sekä järjestöille. Nämä suositukset pohjautuvat mm. järjestökartoitukseen, muihin ajankohtaisiin raportteihin ja selvityksiin sekä Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt –hankkeen tilaisuuksissa esille nousseisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Lue suositukset...

0

Vaikuttavat järjestöt -kuntakirje 3/2018 on ilmestynyt

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen kuntakirje 3/2018 on julkaistu. Kuntakirjeissä kerrotaan keskisuomalaisten järjestöjen, yhdistysten ja seurojen tekemästä hyvinvointityöstä sekä siitä, miten ne ovat oleellinen osa elinvoimaista kuntaa. Aiheina tässä kirjeessä ovat: Keski-Suomen järjestökartoitus 2018 on...

0

Keski-Suomen uudistuksella hyvä suunnitteluaste

18.06.2018 Maakuntahallituksen kokoustiedote Maakuntajohtaja Tapani Mattila kiittää uudistuksen keskisuomalaista valmisteluorganisaatiota: työ on edennyt aikataulussa niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. Syksyllä 2018 jatkuu muun muassa maakuntastrategian pohjatyö ja organisaatiorakenteen valmistelu. Henkilöstötilaisuudet käynnistyvät vahvasti...

0

”Kunnille tulee lisää liikkumatilaa sote-menojen siirtyessä maakunnan vastuulle”

Keski-Suomen maakuntauudistuksen johtoryhmä ja Keski-Suomen kunnanjohtajat keskustelivat tänään kuntien taloustilanteesta ja tulevan maakuntauudistuksen vaikutuksista kuntien talouteen. Keski-Suomen kuntien taloustilanne vaikuttaa viime vuoden tilinpäätöstietojen perusteella aiempia vuosia myönteisemmältä. Kunnat ovat pystyneet hillitsemään menokehitystään ja verotulot...

0

KSLAPEn uutiskirje 3/2018 on ilmestynyt

Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa toimiville tahoille, yhteistyökumppaneille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille suunnattu uutiskirje kertoo ajankohtaisia asioita ja kuulumisia muutosohjelmasta sekä sen etenemisestä. Välitättehän uutiskirjettä omissa verkostoissanne, kunnissanne ja organisaatioissanne edelleen muun muassa lapsiperhetoimille...

0

Sosiaaliohjauksen tarjoaminen terveysasemilla tuottaa tulosta Jyväskylän yhteistoiminta-alueella

Sosiaalipalveluiden vieminen terveysasemille vaikuttaa asiakkaiden hoidontarpeeseen ennaltaehkäisevästi. Moniammatilliselle yhteistyölle onkin tilausta tulevissa sote-keskuksissa, osoittaa Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla käynnissä oleva valinnanvapauskokeilu. Asiakkailta saadun palautteen mukaan sosiaalipalveluiden vieminen terveyspalveluiden yhteyteen on toimiva ratkaisu. – Sosiaaliohjauksen...

0

Kukoistava kotihoito -hankkeen uutiskirje nro 4/2018 on ilmestynyt

Tässä kukoistava kotihoito –hankkeen vuoden 2018 neljännessä uutiskirjeessä kerromme kuntien kotihoidon kehittämistyöstä hankkeen toimintamallien pilotointien kautta. Uutiskirje on luettavissa Kukoistava kotihoito -hankkeen verkkosivuilta. Suora linkki uutiskirjeen pdf-muotoon. Hankkeen Facebook-sivut

0

Vielä ehtii hakea! Keski-Suomi etsii osaajia maakunnan valmisteluun

Keski-Suomen maakunta etsii osaavia ja motivoituneita tekijöitä viemään uutta maakuntaa kohti tulevaisuuden palveluita. Avoimena olevat valmistelutehtävät ovat: Digijohtaja (avoin haku) Lakimies (avoin haku) Hankinta-asiantuntija (avoin haku) Palveluliikelaitoksen valmistelija (sisäinen haku) Valinnanvapauden liikelaitoksen valmistelija (sisäinen...