Kategoria: Uutiset

0

Keski-Suomen maakuntahallitus kannustaa tutustumaan järjestämissuunnitelman 1. luonnokseen ja ottamaan siihen kantaa!

Keski-Suomen maakuntahallitus kannustaa maakunnan asukkaita, ammattilaisia, kuntia, päättäjiä, järjestöjä ja yrityksiä ottamaan kantaa tulevan maakunnan järjestämissuunnitelmaan. Laajalla osallisuudella halutaan varmistaa, että eri näkökulmat tulevat maakunnallisessa valmistelussa huomioiduksi. Ideoinnissa toivotaan erityisesti näkemyksiä palveluiden integraatiosta ja...

1

Keski-Suomen tulevan maakunnan vastuut ja tehtävät kokoava järjestämissuunnitelma yhteiseen ideointiin

 Suunnitelma hahmottaa tulevia palveluita sekä palveluverkon periaatteita Keski-Suomen tulevan maakunnan tehtävät on nyt koottu ensimmäistä kertaa yhteiseen suunnitelmaan. Suunnitelma kuvaa kaikki ne tehtävä ja vastuut, joita maakunnalle tulevaisuudessa nykyisten lakiluonnosten mukaan kuuluu. Suunnitelma auttaa...

0

Keski-Suomen tulevan maakunnan arvojen ja avainkysymysten pohdinta käynnistyi 12.1. olleessa yhteisseminaarissa

Keski-Suomen tulevan maakunnan arvojen ja avainkysymysten pohdinta käynnistyi 12.1.2018 olleessa seminaarissa, johon osallistuivat Keski-Suomen maakuntaliiton sekä sairaanhoitopiirin valtuustot ja hallitukset sekä Keski-Suomen nuorisovaltuusto. Mukana oli myös muita päättäjiä, asiantuntijoita sekä viranhaltijoita eri puolilta maakuntaa. Seminaarin...

0

Keski-Suomen tulevan maakunnan tehtävät hahmottuvat – järjestämissuunnitelma julkaistaan 15.1.2018

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua koordinoiva johtoryhmä käsitteli tänään kokouksessaan tulevan maakunnan järjestämissuunnitelmaa.  Järjestämissuunnitelma kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen kaikki ne tehtävät ja vastuut, jotka tulevalle maakunnalle tämänhetkisten lakiluonnosten mukaan siirtyvät. Suunnitelmassa ovat mukana kaikki...

0

Maakunnallinen järjestökartoitus vastattavissa!

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke kerää tietoa keskisuomalaisista järjestöistä. Kysely on tarkoitettu toimialasta riippumatta kaikille järjestöille, seuroille ja yhdistyksille, joilla on toimintaa Keski-Suomen maakunnan alueella. Kyselyyn voi vastata 31.1.2018 saakka. Lisätietoja kyselystä. Kyselyn tuloksia käytetään järjestöjen ja...

0

Keski-Suomi 2020 -projekti etsii uusia osaajia tulevan maakunnan suunnitteluun!

Keski-Suomi 2020 -projekti etsii kolmea osaavaa ja motivoitunutta tekijää uuden maakunnan käynnistämisen suunnitteluun. Haettavat tehtävät ovat: sote-koordinaattori (sisäinen haku) konsernihallinnon ja -ohjauksen valmistelija (sisäinen haku) ICT-valmistelija (avoin haku) Kaksi tehtävistä täytetään sisäisellä haulla, eli...

0

Blogi: Uudistuksessa mukana olevia työyhteisöjä kuunnellaan parhaillaan

Ilmassa on epävarmuutta, kaipuuta konkretiaan, toiveikkuutta, rakentavaa asennetta ja tahtoa tehdä yhdessä! Keski-Suomen maakunnan kaikkia uudistuksen pyörteissä olevia työyhteisöjä on kannustettu käymään esimiehen johdolla työyhteisön yhteinen muutoskeskustelu. Keskustelusta esimies kirjaa päällimmäiset ajatukset digitaaliselle REAL-...

0

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen vuoden viimeinen uutiskirje on muhkea lukupaketti

Keski-Suomen maakuntauudistuksen henkilöstölle suunnattu vuoden viimeinen uutiskirje on ilmestynyt. Uutiskirjeessä on asiaa mm. maakuntauudistuksen valmistelutilanteesta, järjestämissuunnitelmasta sekä valinnanvapauden valmistelusta. Uutiskirjeen tehtävänä on tarjota ajankohtaista tietoa valmistelussa. Esimiesten toivotaan jakavan uutiskirjettä laajasti omissa työyksiköissään. Uutiskirje...

0

Jyväskylän valinnanvapauskokeilulle 2,4 miljoonan euron lisärahoitus: kokeilu laajenee lähes koko Jyväskylään sekä Hankasalmelle ja Uuraisille

Sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten kuntien yhteisen lisärahoitushakemuksen terveyspalvelujen valinnanvapauskokeilun laajentamiseen. Noin 2,4 miljoonan euron lisärahoituksen myötä lähes koko Jyväskylän alueen sekä Uuraisten ja Hankasalmen asukkaat pääsevät valitsemaan terveyspalveluidensa tuottajan....

0

Asiakasraati: Keski-Suomessa pitää lisätä lasten ja vanhusten yhteistä toimintaa – neljäs sektori on uusi mahdollisuus

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen asiakasraati kävi tiistai-iltana 12.12.2017 vilkasta keskustelua kärkihanketeemojen ympärillä keskittyen maakunnan asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin. Keskusteluissa pohdittiin asukkaiden omaa toimintaa ja sen vaikutusta hyvinvointiin sekä kunnan, kolmannen sektorin ja...