Kategoria: Uutiset

0

Kotihoidon kehittämistyöllä saavutettu jo yli 2 miljoonan euron laskennalliset säästöt Keski-Suomessa

– Asiakkaiden luona tehty hoitotyö lisääntynyt merkittävästi Keski-Suomessa kuntien yhteistyönä toteutettu Kukoistava Kotihoito -hanke tuottaa tulosta. Uudistamalla kotihoidon toimintamalleja ja lisäämällä asiakastyöhön käytettyä aikaa on maakunnassa saavutettu jo yli 2 miljoonan euron laskennallinen säästö....

0

”Henkilökohtaisia kohtaamisia, erilaisia asumisratkaisuja ja yksinäisyyden kitkemistä”

– Keski-Suomen asiakasraati kokoontui pohtimaan tulevaisuuden palveluita ikääntyneiden osalta Keski-Suomen asukasraati kokoontui tänään pohtimaan mm. tulevaisuuden kotihoidon palveluita sekä sitä, mitkä asiat tukevat ikääntyvien hyvinvointia eri puolilla maakuntaa. Maakunnan asukkaat ovat raadin mukaan tällä hetkellä...

0

Keski-Suomessa valmistellaan kasvupalvelu-uudistusta ja kehitetään nuorten Ohjaamotoimintaa – lue lisää sivuiltamme!

ELY-keskuksen elinkeinopalvelut ja TE-toimiston työvoima- ja yrityspalvelut yhdistyvät vuoden 2021 alussa kasvupalveluiksi, joiden järjestämisvastuu on maakunnalla. Keski-Suomessa kasvupalveluihin siirtymistä valmistellaan Keski-Suomessa kokonaisvaltaisella kasvupalvelupilotilla, jonka avulla toteutetaan asteittainen ja hallittu siirtymä uuteen kasvupalvelumalliin. Pilotissa kasvupalvelujen...

0

Keski-Suomen asukkailta kerätään tietoa terveyden ja hyvinvoinnin tilasta – vastaamalla voi vaikuttaa tulevaisuuden palveluiden suunnitteluun!

FinSote-tutkimuksen lisäotos lähtee yli 3000 vastaajalle maakunnassa Keski-Suomessa toteutetaan lokakuun toisella viikolla lisäotos Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansallisesta terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksesta (FinSote), joka on alun perin toteutettu vuonna 2017. Kyselytutkimuksen avulla seurataan...

0

Kukoistava kotihoito -hankkeen 10.10.2018 yhteenvetotilaisuuden etäseurannan ohjeistus!

🌺 Kukoistava kotihoito on tahdon asia -tilaisuus alkaa klo 9:30 ja päättyy 15:45. Tarkempi ohjelma löytyy linkin kautta. Alla linkki tilaisuuden etäseurantaan. https://prospectumlive.com/event/ks2021 Etäyhteyden saa päälle 10.10. klo 9:20 alkaen, testaathan yhteyden toimivuutta ennen...

0

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilulle lisärahoitus vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten kunnille lisärahoitusta terveyspalvelujen valinnanvapauskokeilun jatkamiseksi vuonna 2019. Myönnetyn noin 1,12 miljoonan euron lisärahoituksen turvin kokeilu voi jatkua nykyisessä laajuudessaan terveysasemien lääkäri- ja hoitajavastaanotoilla sekä sosiaaliohjauksessa....

0

Keski-Suomi jatkaa tulevan maakunnan palveluiden järjestämissuunnitelman työstämistä

– Uusi versio suunnitelmasta julkaistaan kommentoitavaksi marras-joulukuussa Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä totesi hienoisen epävarmuuden keskellä, että eteenpäin mennään ja valmistelutyötä jatketaan normaalisti asiakaslähtöisten palvelumallien laatimiseksi. Palveluita kuvataan maakunnan järjestämissuunnitelmassa, jonka kolmas versio julkaistaan...

0

Keski-Suomen maakuntavalmistelijat kutsuvat palveluntuottajia suunnittelemaan tulevaisuuden palveluita

Keski-Suomen tulevan maakunnan valmistelijat kutsuvat yrittäjiä ja yrityksiä keskustelemaan siitä, millaisia yhteistyömuotoja palvelutuotannon osalta voidaan tulevassa maakunnassa toteuttaa. Tarkoituksena on luoda puitteita tulevaisuuden monituottajamallille, jossa erilaiset toimijat voivat tuottaa palveluita eri puolilla maakuntaa asuville...

0

Saarikassa ja Jyväskylässä on pilotoitu systeemistä lastensuojelua – työskentelyssä lasten ja perheiden ääni tulee paremmin kuuluviin

Jyväskylän kaupungin lastensuojelun avohuollossa ja Perusturvaliikelaitos Saarikan las-tensuojelun avohuollossa on pilotoitu vuoden alusta lähtien systeemistä lastensuojelua. Uusi tapa tehdä lastensuojelun sosiaalityötä on systeemistä ja perheterapeuttista, entistä asiakaskeskeisempää ja avoimempaa. Systeemisen lastensuojelun asiakasperheet ovat olleet...