Kategoria: Uutiset

0

Blogi: Toimintakykyisenä ja turvallisesti kotona

Kukoistava kotihoito -hankkeen avulla ikäihmisten kotihoitoa valmistellaan tulevaa sote- ja maakuntauudistusta varten. Hankkeen tavoitteena on, että vuonna 2019 kotihoidolla on koko Keski-Suomen maakunnassa yhteinen palvelulupaus, yhteiset palvelukriteerit sekä yhdenvertaiset, vaikuttavat, laadukkaat ja ennen kaikkea asiakaslähtöiset...

0

KSLAPEn uutiskirje 5/2017 on ilmestynyt

Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi muutosohjelmassa toimiville tahoille, yhteistyökumppaneille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille suunnattu uutiskirje kertoo ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä sekä hankkeen kuulumisia. Uutiskirjettä saa jakaa ja välittää eteenpäin. Aiheina tällä kertaa: –       Tehdään...

0

Maakuntahallituksessa keskustelua valinnanvapaudesta

Maakuntahallitus kävi pitkän keskustelun valinnanvapaudesta Valinnanvapaus keskustelutti Keski-Suomen maakuntahallitusta 10.11. kokouksessa Jämsässä. Mitä valinnanvapaus tarkoittaa asiakkaiden ja palveluntuottajien näkökulmasta? Millainen palveluntuottajien valikoima Keski-Suomeen saadaan? Vastuuvalmistelija Mikael Palola kuvasi palvelujen järjestämisen toimintalogiikkaa, jonka avulla uusi maakunta...

0

Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi ja Työ@Elämä -kysely: Keskisuomalaisilla työpaikoilla kiinnitetään huomiota työelämän ja muun elämän yhteensovittamiseen

  Keski-Suomessa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (KSLAPE) on kansallisen LAPEn tavoitteiden mukaisesti kehittämässä perheystävällisiä toimintatapoja työpaikoilla. Kymmenen keskisuomalaisen yrityksen henkilöstölle tehdyn Työterveyslaitoksen Työ@Elämä -kyselyn mukaan työpaikoilla huomioidaan hyvin työn ja muun elämän yhteensovittaminen ja...

0

Keski-Suomi 2020 loi uudenlaisen tilannekuvan maakunnan työllisyyskehityksestä

Työttömyys vähenee ja työllisyys kasvaa. Pitkän taantuman jälkeen talouden käänne on ollut nopea. Syyskuun 2017 työttömyysaste Keski-Suomessa oli 12,0 %. Edellisen kerran yhtä alhaiseen osuuteen päästiin kuusi vuotta sitten. Vuoden 2017 toisen neljänneksen työllisyysaste...

0

Blogi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tuottaa hyvinvointia maakuntaan

Keski-Suomen ELY-keskus vastaa valtion alueellisista toimeenpano- ja kehittämistehtävistä maakunnassa. Vaikka pääosa ELY-keskuksen toiminnoista tulee sulautumaan osaksi tulevaa maakuntaa vuoden 2020 alusta, eivät hoidettavat asiat häviä mihinkään. Tässä kirjoituksessa avaan sitä, mitä palveluita tarjoamme ja...

0

Ennakko: maakuntahallitus kokoontuu 10.11.

Keski-Suomen maakuntahallitus kokoontuu Jämsässä perjantaina 10.11.2017. Keski-Suomi 2020 -asioina käsitellään talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelun tilanne sekä keskustellaan valinnanvapauden lakiluonnoksesta, kokeilusta ja pilotoinnista. Lisäksi asialistalla on Jyväskylän kaupungin kanssa solmittava yhteistyösopimus Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen...

0

Keski-Suomen tulevan maakunnan valmistelutyötä jatketaan tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua koordinoiva johtoryhmä sekä Keski-Suomen kuntien kunnanjohtajat keskustelivat tänään muun muassa tulevasta strategiatyön käynnistämisestä sekä mahdollisesta osallistumisesta maakunnalliseen valinnanvapauspilottiin. Maakuntauudistuksen valmistelutyötä jatketaan tiiviinä kuntien kanssa, sillä jo tulevan talven aikana...

0

Sote- ja maakuntauudistuksen työyhteisöjen kuuntelemiskierros on käynnissä

– Työntekijöillä mahdollisuus antaa myös henkilökohtaista palautetta ilman nimitietoja Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen työyhteisöjen kuuntelemiskierros on käynnistynyt. Työyhteisöiltä halutaan kuulla ajatuksia valmistelun tämänhetkisestä tilanteesta sekä erityisesti kuulla niistä hyvistä käytännöistä, joista muut työyksiköt voisivat...