Kategoria: Henkilöstö

0

Keski-Suomessa kartoitettiin lasten ja nuorten harrastustoimintaa – valtaosa osallistuu ohjattuun toimintaan

Karstulassa, Keuruulla ja Laukaassa kartoitettiin lasten ja nuorten harrastamisen tilannetta, mahdollisuuksia, toiveita ja harrastamisen esteitä. Erilaisten harrastusten kirjo on laaja, ja harrastaa voi ohjatusti tai omatoimisesti ja yksin tai ryhmässä. Keski-Suomen Liikunnan ja LIKES-tutkimuskeskuksen...

0

Keski-Suomi on hakenut maakunnan yhteiseen kasvupalvelupilottiin

Keski-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto ovat jättäneet maakunnan yhteisen hakemuksen kasvupalvelupilottiin. Pilotin avulla halutaan parantaa keskisuomalaisten työnhakijoiden ja yrittäjien palveluita sekä parantaa työmarkkinoiden toimivuutta maakunnan alueella. Valmistelutilannetta käsiteltiin tänään Keski-Suomen tulevan maakunnan valmistelua koordinoivassa johtoryhmässä....

0

Blogi: Kasvukausi käynnistää myös kasvupalvelupilotin

Keski-Suomen maakunnalle ollaan rakentamassa palvelukokonaisuutta, jonka tärkein tehtävä on vahvistaa maakunnan elinvoimaa, yritysten kehitystä ja kasvua, osaavan työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä. Jotta palvelut saadaan asiakkaiden käyttöön heti vuoden 2020 alussa, käynnistetään tänä keväänä pilotti,...

0

Keski-Suomi sai 5 miljoonan euron rahoituksen suunhoitoa koskevaan valinnanvapauspilottiin

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Keski-Suomelle 5 miljoonan euron rahoituksen suunhoitoa koskevaan valinnanvapauspilottiin. Rahoituksen myötä suurin osa Keski-Suomen asukkaista voi valita itseään hoitavan julkisen tai yksityisen hammashoitolan jo vuoden 2019 aikana. Pilotin aloittaminen edellyttää...

0

Keski-Suomessa tuetaan kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä

Kukoistava kotihoito-hanke on osa hallituksen I&O kärkihanketta, joka kehittää ikäihmisten kotihoidon ja omaishoidon kokonaisuutta. Hankkeen taustalla on väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu. Ikäihmisten määrän on ennustettu lähes kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2040 mennessä, työikäisen väestön...

0

Mikä ihmeen maakunta- ja sote-uudistus? Laaja kuntakierros uudistustyöstä käynnistyy!

Elämme historiallisia aikoja. Käynnissä oleva maakunta- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus ovat suurimpia hallinnon muutoksia, mitä Suomessa on koskaan tehty. Uudistuksella halutaan varmistaa, että jokainen meistä saa hyvää ja itselleen sopivinta palvelua erilaisissa elämäntilanteissaan....

0

Maakuntien yhteistyömalleja kehitetään – Keski-Suomi käy aktiivista vuoropuhelua muiden maakuntien kanssa

Keski-Suomen tulevan maakunnan valmistelua koordinoiva johtoryhmä käsitteli tänään kokouksessaan tulevaisuuden yhteistyömuotoja muiden maakuntien kanssa mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, vesi- ja kalatalouden, tienpidon sekä rakennerahastojen osalta. Tällä hetkellä ELY-keskukset muodostavat yhteistyöalueita, joissa suunnittelua ja valmistelua...