Muutostuki

Muutos tehdään yhdessä – esimiehen johdolla

 

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen esimiehille on käynnistetty muutostuen kokonaisuus. Muutostuen avulla tuemme sellaista johtajuutta ja esimiestyötä joka auttaa henkilöstöä ja työyhteisöjä rohkeasti uudistumaan ja toteuttamaan muutoksen yhdessä.

Maakunnan luottamusmiehet ja uudet juuri valitut työsuojeluvaltuutetut ovat tärkeänä tukena muutoksessa. Heitä sparrataan olemaan työyhteisöjen apuna, tukena ja rohkaisemassa henkilöstöä kohti uutta. Myös maakunnan kehittäjät on koottu yhteen. He yhdistävät voimavaransa, osaamisensa ja luovuutensa sekä toiminnan että henkilöstön kehittämiseen.

Maakunnan esimiehet tapaavat tosiaan muutostuen käynnistyttyä tammikuussa 2017. Tuolloin esimiehet pääsevät kiinni muutosjohtamisessaan alla esiteltyihin teemoihin. Muutostukea tehdään lisäksi jo digitaaliselle REAL-alustalla erilaisten työyhteisöjen kuuntelemisen ja keskustelun kautta. Saatu palaute ja huomiot käydään läpi niin esimiesten kuin uudistuksen valmistelijoiden kanssa.

Esimiesvalmennuksissa pohditaan palautteen pohjalta sitä, miten esimiestyötä voidaan kehittää niin, että työyhteisöjen erilaiset tarpeet tulevat huomioiduiksi.

Mieli mukaan muutokseen – tunneosaaminen auttaa muutoksessa

Muutos koettelee aina työssäjaksamista. Muutostilanteissa esimiesten tunneosaamisella on merkitystä. Haluamme, että muutoksen johtamisessa esimiehemme keskittyvät asioiden ohella myös ihmisiin. Valmennamme esimiehiämme ohjaamaan ja vaikuttamaan työyhteisön tunneilmastoon positiivisesti, mutta myös puuttumaan ja nostamaan esille myös vaikeita ja epävarmuutta aiheuttavia teemoja.

Tuemme esimiesten kykyä innostaa ja motivoida sekä tehdä muutostyötä yhdessä henkilöstön kanssa siten, että henkilöstö itse pääsee vaikuttamaan työn tekemisen tapoihin. Tuemme ratkaisukeskeisempää toimintaa ja haluamme että esimiehet ja työntekijämme näkevät muutoksessa ongelmien sijaan ratkaisuja.

Muutos tarvitsee vuorovaikutteisempaa ja keskustelevampaa johtamista

Tuemme esimiehiä myös työsuorituksen tuloksellisessa johtamisessa. Tuloksellinen johtaminen varmistaa sen, että asiakas saa tarpeensa mukaista hyvää palvelua ja valitsee jatkossakin meidät palveluntuottajakseen.

Valmentava johtamisote auttaa esimiestä myös haastavissa muutostilanteissa. Erityisesti muutoksessa henkilöstö toivoo esimiesten vuorovaikutukseen selkeyttä ja ennustettavuutta. Valmennamme ja tuemme esimiesten kykyä asettaa työlle selkeitä tavoitteita ja taitoa ohjata työsuoritusta tavoitteiden suuntaan keskustelun, sparrauksen ja dialogin avulla.

Tarjoamme konkreettisia työkaluja keskusteluihin ja tuemme esimiehiä olemaan aktiivisempia ja rohkeampia erilaisissa muutokseen liittyvissä, haastavissakin keskusteluissa. Tällainen esimiesosaaminen on tärkeä työkalu toiminnassamme jatkossa – toteutuupa maakunta- ja sote-uudistus nykymuodossaan tai ei.

Haluamme, että henkilöstömme on ylpeä hyvin tekemästään työstään ja onnistuneesta asiakkaan kohtaamisesta. Meillä on maakunnassa paljon osaamista ja asiantuntemusta. Vahvistamme esimiesten kautta työyhteisöjen kykyä markkinoida ja tuoda esille omaa ja työyhteisön osaamista.

Lisätietoja muutostuesta:

  • henkilöstöpäällikkö Sari Uotila sari.uotila(at)jkl.fi
  • työhyvinvointiasiantuntija Sirpa Siikaluoma sirpa.siikaluoma(at)ely-keskus.fi
  • henkilöstön kehittämispäällikkö Ulla Lauttamus ulla.lauttamus(at)ksshp.fi