Muutostuki

Henkilöstön muutostuki

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstölle suunnattu muutostuki koostuu eri palasista ja vaiheista. Valmisteluvaiheessa muutostuki on esimerkiksi sitä, että esimiehesi kutsuu sinua keskustelemaan tai antaa sinulle mahdollisuuden pohtia ja kehittää työtäsi asiakaslähtöisesti.

Muutostuen tarkoituksena on löytää keinot toteuttaa muutosta yhdessä. Muutostukea tapahtuukin kaikilla työpaikoilla, isommissa ja pienemmissä koulutuksissa, valmennuksissa ja kohtaamisissa. Valmistelutyössä halutaan haastaa jokaista maakunnan muutoksessa mukana olevaa osaamisen kehittäjää miettimään sitä, miten isoilla ja pienillä kehittämistoimilla voi edistää myös tätä muutosta ja tukea samalla muutoksessa olevaa.

”Esimerkkejä muutostuesta: Oletko yksi heistä, jotka suorittavat Keski-Suomessa mielenterveys- ja päihdetyön tai tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa tai lähiesimiestyön ammattitutkintoa? Osallistutko parhaillaan Jyväskylän kaupungilla kuntoutus- ja erikoisvastaanottojen osaamisen kehittämisen -hankkeeseen tai Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtamisen kehittämishankkeeseen?”

Oppisopimuskoulutus tukena Sote-muutoksessa
Oppisopimuskoulutuksena toteutettava johtamisen erikoisammattitutkinto sosiaali- ja terveysalan johtajille eli SOTE JET-valmennus käynnistyi huhtikuussa 2016 ja päättyy 31.3.2018. Osallistujat ovat maakunnan perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon esimiehiä.
Katso video osallistujien kokemuksista:

 

Yhteinen tahtotila tulee ohjaamaan muutostyötä

Muutostukea ohjaa osittain valtakunnallisen muutoksen teemat sekä tavoitteet.  Ennen kaikkea muutostukea tulee ohjaamaan kuitenkin maakuntaan rakentuva yhteinen tahtotila.

Maakunnan verkosto ja itse maakunta ovat parhaillaan hahmottumassa ja saamassa kasvonsa. Onnistumisen kannalta olennaista on kiteyttää pian yhteinen tahtotilamme, yhteiset tavoitteemme ja keinot niihin pääsemiseksi.

Kysy esimieheltäsi tai henkilöstöjärjestöjen edustajilta

Yhteiseen ymmärryksen löytämiseksi tarvitsemme vuorovaikutusta ja johdonmukaista esimiestyötä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus päästä osalliseksi keskustelusta ja tietää missä valmistelussa mennään ja mikä on muutoksen tavoite. Jokaisella on lupa nykäistä esimiestä ja esimiehen esimiestä asiasta keskustelemiseksi työyhteisöissä. Saat nykäistä hihasta myös meitä valmistelijoita tai oman organisaationne henkilöstöjärjestöjen edustajia.

”Tässä vaiheessa joudumme kuitenkin vielä hyväksymään, ettei valmiita vastauksia kaikkiin yksityiskohtiin järkälemäisessä muutoksessa ole.”

Osallistuminen
SOTE-henkilöstön vaikuttamiskanava avattu 11.5.2017

Muutostuki hakee vielä muotoaan

Muutostuki tulee organisoitumaan vielä systemaattisemmin uudistuksen edetessä. Pysy siis kuulolla ja osallistu tuleviin yhteisiin tilaisuuksiin. Muutostukea ovat henkilöstön henkilöstökirjeet sekä www-sivuilla jaettava tieto uudistuksesta. Sivuille kootaan koko ajan yhä enemmän tietoa henkilöstöä koskevista asioista sekä uudistuksen vaiheista.

Henkilöstötyöryhmän kokoonpanon näet osoitteessa: http://www.ks2020.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/asiantuntijatyoryhmat/henkilostotyoryhma. Myös ryhmän jäseniltä voit kysyä, mikäli haluat saada lisätietoa uudistuksesta henkilöstön osalta.