Osallistuminen

SOTE-henkilöstön vaikuttamiskanava avattu

Viikolla 19 avattiin sote-henkilöstön kommentointi- ja vaikuttamiskanava sähköisellä REAL-alustalla.
Kaikki Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä niihin liittyvien tukipalveluiden esimiehet ovat saaneet sähköposteihinsa kutsun ja keskusteluohjeet. Esimiesten vastuulla on järjestää omassa työyhteisössä palautekeskustelu 9.6.2017 mennessä.
Pohdintoja virittää video, jossa Kati Kallimo, Mikael Palola ja Juha Kinnunen avaavat tämänhetkistä valmistelutilannetta ja muutoksen vaikutuksia sote-ammattilaisten työhön. Esimies kirjoittaa työporukan kysymykset ja kommentit REAL-alustalle. Valmistelijat ja uudistuksen johto vastaavat kysymyksiin ja kommentoivat palautetta keskustelualustalla. Palautetta hyödyntää myös syksyn väliaikaishallinto.

Maakuntauudistuksen henkilöstölle vastaava keskustelukierros järjestetään myöhemmin.

Työyhteisö kootaan videon ääreen keskustelemaan ja kirjaamaan ylös tuntojaan.