Osallistuminen

Maakunta- ja sote-uudistuksen henkilöstön osallistuminen uudistustyöhön

Henkilöstö tekee muutostyötä arjessa jatkuvasti. Kehittämistyö työyhteisöissä on jatkuvaa ja tähtää jo nykyisissä organisaatioissamme tulevaan.

Henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa uudistukseen antamalla ideoita ja palautetta esimiestensä, henkilöstöjärjestöjen ja sähköisten kanavien avulla. Lisäksi päävalmistelijat sekä johtoryhmän jäsenet kiertävät mielellään työyhteisöjä ja keskustelevan muutoksesta.

Lokakuusta 2017 tammikuuhun kestävässä REAL-keskustelussa haastetaan työyhteisöjä kertomaan tunnelmiaan uudistuksesta. Palautetta on mahdollista antaa myös anonyymisti tämän linkin kautta.

Kaikkia verkkosivuilla olevia uutisia on mahdollista kommentoida. Sivuilta löytyvällä palautelomakkeella voi myös laittaa ajatuksia tulemaan päävalmistelijoillemme. Uudistus on mukana myös Facebookissa sekä Twitterissä.

Kevät 2018 on laajan osallisuuden aikaa

Tammikuussa 2018 julkaistaan ensimmäinen versio tulevan maakunnan järjestämissuunnitelmasta. Järjestämissuunnitelma kuvaa, miten eri-ikäiset asukkaamme saavat palveluita tulevaisuudessa. Järjestämissuunnitelma kattaa sekä maakunta- että sosiaali- ja terveyspalvelut.

Suunnitelmaa voi kevään aikana kommentoida sähköisesti eri alustoilla. Suunnitelmaa myös esitellään eri työyhteisöille ja keskustelua käydään laajasti eri työyhteisöissä ja asiantuntijatyöryhmissä.

Järjestämissuunnitelma on osa tulevan maakunnan strategiaa. Laajempi strategiatyö käynnistyy myös keväällä 2018. Tarkoitus on, että suunnittelun tiimoilta myös järjestetään erilaisia keskustelutilaisuuksia eri puolilla maakuntaa. Aikataulut ja paikat ilmoitetaan näillä sivuilla suunnittelutyön edetessä.