Tukimateriaalia esimiehille

Yhteistä tukimateriaalia uudistuksen esimiehille

Uudistuksen valmistelu on päättynyt maan hallituksen erottua 8.3.2019 tehtävistään. Alla on kuvattu,  millaista materiaalia esimiehille koostettiin hyödynnettäväksi esimerkiksi työpaikkakokouksissa.

Ohjeet ja materiaali yhteistoiminnan tueksi maakunta- ja sote-uudistuksessa

Henkilöstöä tulevalle maakunnalle luovuttavilla organisaatioilla oli vastuu yhteistoiminnasta ja sen toteuttamisesta. Jokaisella organisaatiolla oli siten vastuu siitä, että uudistusta käsitellään säännöllisesti yhteistoiminnassa. Tämä tarkoitti uudistuksen käsittelyä organisaatioiden omissa yhteistoimintaelimissä sekä suoraan henkilöstön kanssa.

Vastuu yhteistoiminnasta olisi säilynyt luovuttavilla organisaatioilla aina henkilöstösiirtojen toteutukseen asti, vaikka uudistukselle perustettiin valmistelun ajaksi oma väliaikainen yhteistoimintaelin.

Henkilöstötyöryhmä laati yhteisiä ohjeita yhteistoiminnan tueksi uudistuksessa mukana oleville henkilöstöä luovuttaville organisaatioille. Tukimateriaalin tarkoitus oli yhdenmukaistaa asioiden käsittelyä sekä erityisesti varmistaa, että henkilöstö eri organisaatioissa pääsee osallistumaan uudistukseen. Jokaisen luovuttavan organisaation tuli miettiä tukimateriaalin soveltuvuus omaan organisaatioon ja täydentää/muuttaa sitä omalla materiaalilla ja tarvittaessa myös nopeasti muuttuvalla valmisteluaineistolla.

12.12.2017 laadittu materiaali yhteistoiminnan toteutuksen tueksi >>

Valinnanvapauspilotti tuli käsitellä yhteistoiminnassa ennen kuntien ja kuntayhtymien päätöksentekoa

Hakeutuminen valinnanvapauspilottiin oli käsiteltävä kaikissa sote-keskukseen tai suunhoidon yksikköön henkilöstöä luovuttavissa kunnissa ja kuntayhtymissä ennen kuin päätöksiä kokeiluun lähtemisestä tehdään. Valinnanvapauspilotit olisivat käynnistyneet, mikäli lait olisi hyväksytty.

Ennen päätöstentekoa tuli käsitellä valinnanvapauspilotin sisältö, henkilöstövaikutukset sekä henkilöstön asema.

1.2.2018 julkaistu aineisto valinnanvapauspiloteista yhteistoimintaa varten >>

Tunnelmia esimiesten tilaisuuksista

Alla kolme videokoostetta 31.1.2018 järjestetyistä esimiestilaisuuksista. Tilaisuuksissa ei esitelty perinteisiä kalvosulkeisia vaan keskityttiin vuorovaikutteiseen työskentelyyn hyödyntämällä myös digitaalisia työalustoja.

Uudistuksen valmistelijat kävivät tilaisuuksien alussa ja lopussa ”akvaariokeskustelut”, joissa heijasteltiin esimiehiltä tulleita kysymyksiä sekä yhteistä epävarmuutta uudistuksen etenemiseen liittyen.

Arja Aroheinän avauspuheenvuoro.

Alun ”avausakvaario”, keskustelemassa Mikael Palola, Tapani Mattila, Juha Kinnunen, Kati Kallimo ja Pasi Patrikainen.

Tilaisuuden päätteeksi järjestetty ”akvaariokeskustelu”.