Uudistuksen johtoryhmä

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua tehdään 1.8.2017 alkaen projektina siihen asti, että voimaanpanolaki tulee voimaan. Projektityölle on nimetty johtoryhmä, joka vastaa muutostyön johtamisesta Keski-Suomessa.

Uudistuksen johtoryhmän tehtävänä on strateginen ja operatiivinen valmistelutyö sekä resurssien organisointi uudistustyölle. Johtoryhmän jäsenet työskentelevät osa- tai kokoaikaisesti valmisteluprojektista.  Projektia koordinoi Keski-Suomen liitto.

Johtoryhmä vastaa muutoksen johtamisesta, kunnes väliaikainen valmistelutoimielin eli ns. väliaikaishallinto aloittaa toimintansa kesäkuussa 2018. Väliaikainen toimielin vastaa tämän jälkeen maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus aloittavat toimintansa vuonna 2019.

Johtoryhmän jäsenet

Johtoryhmässä on 13 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Keski-Suomen kunnista sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueista on johtoryhmässä kuusi jäsentä, sairaanhoitopiiristä ja sen vastaamasta erityishuoltopiiristä kolme jäsentä, maakunnan liitosta yksi jäsen, pelastuslaitoksesta yksi jäsen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta yksi jäsen ja työ- ja elinkeinotoimistosta yksi jäsen. Jäsenet ja varajäsenet ovat taustaorganisaatioidensa viranhaltijoita.

Varsinainen jäsen Organisaatio Varajäsen Organisaatio
Mikael Palola SoTe kuntayhtymä Anu Pihl Toivakan kunta
Tuula Liehu Jämsän kaupunki Vesa Kataja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Kati Kallimo Jyte Armi Lehtinen Jämsän kaupunki
Päivi Ylä-Kolu Seututerveyskeskus Heljä Lundgrén-Laine Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Juha Kinnunen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Raija Kolehmainen Äänekosken kaupunki
Pasi Patrikainen Keski-Suomen ELY-keskus Kari Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus
Tuula Säynätmäki Keski-Suomen TE-toimisto Pirjo Raittila-Parkkinen Keski-Suomen TE-toimisto
Tapani Mattila Keski-Suomen liitto Pekka Hokkanen Keski-Suomen liitto
Simo Tarvainen Keski-Suomen pelastuslaitos Risto Helminen Keski-Suomen pelastuslaitos
Arja Aroheinä Jyväskylän kaupunki Eeva Aarnio Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Aija Suntioinen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tero Mäkelä Keuruun kaupunki
Minna Rehn Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Marja Laurila Viitasaaren kaupunki
Tuomo Ratinen Jyväskylän kaupunki Pirkko-Liisa Vesterinen Toivakan kunta

Johtoryhmän yhteystiedot ovat luettavissa tämän linkin kautta >>

 

 

Johtoryhmä valmistelee asioita laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Uudistuksen johtoryhmä ei toimi yksin. Johtoryhmän poliittisena sparraajana toimii Keski-Suomen uusi maakuntahallitus ja -valtuusto. Väliaikaishallinnon alaisuudessa toimii projektitoimisto, jossa valmistellaan lukuisten asiantuntijoiden voimin uuden maakunnan organisoitumista. Henkilöstöasioita käydään läpi uudistukselle perustettavassa yhteistoimintaelimessä, josta on edustus myös väliaikaishallinnon kokouksissa. Viestintäryhmä jatkaa työtään yli organisaatiorajojen.

Syksyn aikana valmistelua tehdään myös erilaisissa asiantuntijaryhmissä, jotka pureutuvat jo hyvin konkreettisesti palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen. Kuntajohtajakokouksissa valmistelutilannetta käydään läpi Keski-Suomen kunnanjohtajien kanssa vähintään kahden kuukauden välein. Merkittävää on yhteistyö keskisuomalaisten yritysten ja järjestöjen kanssa. Työssä hyödynnetään olemassa olevia foorumeita sekä rakennetaan uusia tapoja tehdä uudistustyötä yhdessä.