Asukkaat

Uudistus muuttaa palveluiden tuottamistapoja Sinun parhaaksesi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa uudistetaan koko julkinen sosiaalipalveluiden kokonaisuus sekä terveydenhuolto. Nykyisin kunnat järjestävät julkiset palvelut. Tammikuussa 2020 vastuu siirtyy Keski-Suomen maakunnalle.

Julkisia palveluita ovat mm. avosairaanhoidon palvelut, eli lääkäri- ja hoitajapalvelut terveysasemilla. Julkisia palveluita ovat myös sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, äitiys- ja lastenneuvola, aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, vanhusten asumispalvelut, kotihoito, kuljetuspalvelut sekä ympäristöterveydenhuolto.

Maakuntauudistuksen tavoitteena on puolestaan sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat).

Näillä sivuilla seurataan uudistuksen etenemistä Keski-Suomen asukkaiden näkökulmasta, kerrotaan tulevista palvelu-uudistuksista sekä nostetaan esille mm. tulevia kuntalais- ja keskustelutilaisuuksia uudistuksen eri vaiheisiin liittyen. Tule mukaan valmisteluun ja evästä rohkeasti luomaan parhaat mahdolliset palvelut juuri Sinulle ja läheisillesi!

Uudistuksen tavoitteet

– Kaikkien asukkaiden hyvinvointi- ja terveyserot pienentyvät
– Asiakas saa sosiaali- ja terveyshuollon palvelut tarpeidensa mukaisesti
– Asiakas saa laajemman vapauden valita palveluntarjoajan
– Palvelut ja hallinto järjestetään taloudellisemmin
– Asukkaat vaikuttavat suoraan oman maakunnan päätöksentekoon

Keski-Suomessa
– Uuden maakunnan palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa, asiakkaiden näkökulmasta
– Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus ja maakuntauudistus toteutetaan yhtenä kokonaisuutena

Tutustu myös valtakunnalliseen valmisteluun ja lue Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle?