Maakuntavaalit 2018

Tulevan Keski-Suomen maakunnan ylintä valtaa käyttää vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuusto vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta.

Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan uuteen maakuntavaltuustoon lakiluonnosten mukaisesti 28.10.2018 toimitettavissa maakuntavaaleissa. Keski-Suomessa valtuutettujen määrä on ensimmäisissä vaaleissa 69. Valtuusto voi myöhemmillä kausilla tehdä päätöksen myös suuremmasta valtuutettujen määrästä.

Maakuntavaltuutettu ei ole oman kuntansa edustaja maakuntatasolla, vaan toimii luottamustehtävässä koko maakunnan asukkaiden puolesta. Ehdokas pääsee valtuustoon puolueensa ja oman äänimääränsä perusteella. Kunta- tai seutukohtaisia kiintiöitä ei vaaleissa ole.

Maakuntavaltuuston toimikausi on normaalisti neljä vuotta ja vaalit tullaan jatkossa järjestämään yhtä aikaa kunnallisvaalien kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen maakuntavaltuuston toimikausi on noin 2,5 vuotta, sillä kunnallisvaalit käydään seuraavan kerran huhtikuussa 2021.

Vaaleilla valittu maakuntavaltuusto järjestäytyy 1.1.2019 ja alkaa vuoden 2019 aikana tekemään päätöksiä uuden Keski-Suomen maakunnan toiminnasta. Vuosi 2019 tulee olemaan hektinen, sillä vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyy maakunnalle 1.1.2020. Vuoden 2019 aikana tehdään siten merkittäviä päätöksiä tulevan maakunnan toiminnan suuntalinjoista ja painopisteistä.

Lue lisää vaaleista Alueuudistus.fi -sivuilta >>

Maakuntavaltuuston tehtävät

Maakuntavaltuuston tehtävistä säädetään valmisteilla olevassa maakuntalaissa. Maakuntavaltuustoa päättää muun muassa maakuntastrategiasta, maakunnan hallintosäännöstä sekä maakunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Maakuntavaltuuston keskeisin tehtävä on varmistaa, että kaikki asukkaat saavat yhdenvertaisia palveluita koko maakunnan alueella.

Maakuntavaltuusto asettaa maakuntahallituksen ja maakunnan muut toimielimet sekä valitsee maakuntajohtajan. Maakuntahallitus johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maakuntajohtaja johtaa maakuntahallituksen alaisena maakunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet

Maakuntavaltuustolla on tulevaisuudessa merkittävä toimivalta palveluidemme järjestämisessä. Valtuusto päättää konkreettisesti koko Keski-Suomen asukkaiden maakunta- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja siitä, miten ja kuka palveluita saa.

Valtuusto hoitaa tehtävää asukkaiden antamalla luottamuksella, sillä Keski-Suomen asukkaat valitsevat vaaleilla maakuntavaltuuston. Ensimmäiset vaalit käydään lakiluonnosten mukaan 28.10.2018.

Asukkailla on lisäksi mahdollisuus tehdä maakuntavaltuustolle aloitteita. Maakuntaan asetetaan myös suoria vaikuttamistoimielimiä, kuten nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto. Tietoa palveluiden toimimisesta kerätään maakuntavaltuuston päätösten tueksi myös asiakasraadeissa sekä erilaisissa keskustelu- ja kuulemistilaisuuksissa. Niiden valmistelu jatkuu ja tilaisuuksista kerrotaan mm. näiden sivujen tapahtumakalenterissa >>