Maakuntavaalit

Ensimmäiset maakuntavaalit siirtyvät lainsäädännön käsittelyn vuoksi kevään 2019 puolelle (aiemmin ilmoitetusta lokakuusta 2018). Tämän hetkisen tiedon mukaan vaalit pyritään pitämään toukokuussa 2019.

Tulevan Keski-Suomen maakunnan ylintä valtaa käyttää vaaleilla valittu maakuntavaltuusto, joka vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta. Keski-Suomen maakuntavaaleissa valitaan 69 valtuutettua sekä varavaltuutetut. Myöhemmillä kausilla valtuusto voi tehdä päätöksen myös suuremmasta valtuutettujen määrästä.

Vaalit toteutetaan suhteellista vaalitapaa noudattaen siten, että puolueen saama äänimäärä vaikuttaa suhteellisesti valtuustopaikkojen määrään. Ehdokas siis pääsee valtuustoon puolueensa ja oman äänimääränsä perusteella. Kunta- tai seutukohtaisia kiintiöitä ei vaaleissa ole. Maakuntavaltuuston toimikausi on normaalisti neljä vuotta.

Kunhan vaaleilla valittu maakuntavaltuusto järjestäytyy, se alkaa tekemään päätöksiä uuden Keski-Suomen maakunnan toiminnasta. Mikäli vaalit pidetään toukokuussa 2019, aloittaisi valtuusto 1.8.2019. Erityisesti aloitusvuosi tulee olemaan hektinen, sillä vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyy maakunnalle. Maakuntavaltuuston ensimmäisen toimikauden aikana tehdään merkittäviä päätöksiä tulevan maakunnan toiminnan suuntalinjoista ja painopisteistä.

Lue lisää vaaleista Alueuudistus.fi -sivuilta >>

Maakuntavaltuuston tehtävät

Maakuntavaltuuston tehtävistä säädetään valmisteilla olevassa maakuntalaissa. Maakuntavaltuutettu ei ole oman kuntansa edustaja maakuntatasolla, vaan toimii luottamustehtävässä koko maakunnan asukkaiden puolesta. Maakuntavaltuustoa päättää muun muassa maakuntastrategiasta, maakunnan hallintosäännöstä sekä maakunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Maakuntavaltuuston keskeisin tehtävä on varmistaa, että kaikki asukkaat saavat yhdenvertaisia palveluita koko maakunnan alueella.

Maakuntavaltuusto asettaa maakuntahallituksen ja maakunnan muut toimielimet sekä valitsee maakuntajohtajan. Maakuntahallitus johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maakuntajohtaja johtaa maakuntahallituksen alaisena maakunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet

Maakuntavaltuustolla on tulevaisuudessa merkittävä toimivalta palveluidemme järjestämisessä. Valtuusto päättää konkreettisesti siitä, mitä maakunta-, sosiaali- ja terveyspalveluita Keski-Suomen asukkaat saavat, millä tavoin palvelut järjestetään ja mistä niitä saa.

Maakuntavaltuusto hoitaa tehtävää asukkaiden antamalla luottamuksella, sillä se on Keski-Suomen asukkaiden vaaleilla valitsema toimielin. Valtuustolla on hyvin keskeinen rooli maakunnan asukkaiden edunvalvojana ja maakuntavaalien tulokset vaikuttavat hyvin merkittävästi alueen tulevaisuudennäkymiin. On siis erittäin tärkeää, että Keski-Suomen asukkaat äänestävät parhaat mahdolliset päättäjät maakuntavaltuustoon.

Asukkailla on lisäksi mahdollisuus tehdä maakuntavaltuustolle aloitteita. Maakuntaan asetetaan myös suoria vaikuttamistoimielimiä, kuten nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto. Tietoa palveluiden toimimisesta kerätään maakuntavaltuuston päätösten tueksi myös asiakasraadeissa sekä erilaisissa keskustelu- ja kuulemistilaisuuksissa. Niiden valmistelu jatkuu ja tilaisuuksista kerrotaan mm. näiden sivujen tapahtumakalenterissa >>