Päättäjät

Päätöksenteko sote- ja maakuntauudistuksessa

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistus siirtyy esivalmistelusta valmisteluvaiheeseen loppukesällä 2017. Valmisteluvaiheen johtoryhmän ensimmäinen kokous pidetään 10.8.2017. Kesällä 2017 valitut maakuntahallitus ja -valtuusto toimivat uudistuksen poliittisina kumppaneina.

Sote- ja maakuntauudistusta koskevat lait on tarkoitus vahvistaa kesällä 2018. Tämän jälkeen uudistuksen johto siirtyy väliaikaiselle valmistelutoimielimelle.

Päätöksenteon rakenteet tulevassa maakunnassa

Sote- ja maakuntauudistusta koskevan lakiluonnoksen mukaan tulevia maakuntia johtavat vaaleilla valitut maakuntavaltuustot.  Maakuntavaltuustot päättävät maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta.

Maakuntauudistus vahvistaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia, kun maakuntavaltuutetut valitaan suoraan. Tähän saakka kuntayhtymien valtuutetut on valittu välillisesti kunnanvaltuustoissa. Jatkossa maakuntavaltuutettu ei ole oman kunnan edustaja maakuntatasolla, vaan hän toimii luottamustehtävässä koko maakunnan puolesta.

 

Maakuntavaalit 2018

Ensimmäiset suorat maakuntavaalit toimitetaan 28.10.2018. Maakuntavaltuuston toiminta käynnistyy vuoden 2019 alkupuolella. Ehdokas pääsee valtuustoon puolueensa ja oman äänimääränsä perusteella. Kunta- tai seutukohtaisia kiintiöitä ei ole.

Sote- ja maakuntauudistusta koskevan lakiesityksen mukaan väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyy, kun maakuntavaltuusto on valittu ja sen asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen tehtävänä on vuoden 2019 aikana valmistella ja ratkaista palveluiden järjestämisvastuun siirtymiseen 1.1.2020 liittyvät kysymykset.

Asukkaiden osallisuus

Valmisteilla olevalla lailla halutaan myös varmistaa, että alueilla ja alueen asukkailla on mahdollisimman kattavat, monipuoliset ja toimivat osallistumisen ja vaikuttamisen oikeudet, muodot ja -rakenteet. Lailla halutaan kannustaa maakuntia ottamaan käyttöön ja turvaamaan asukkaiden osallistumisen oikeuksia käytännön tasolla. Näillä sivuilla tullaan kuvaamaan osallisuuden eri muotoja.

Päätöksentekoa koskevan lainsäädännön valmistelutilanne

Päätöksenteosta säädetään maakuntalaissa, jota valmistelee valtionvarainministeriö sekä vaalilaissa, jota valmistelee oikeusministeriö.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä on oikeusministeriön ohjauksessa laadittu alustava virkamiesarvio ja ehdotukset uusien maakuntien valtuuston koosta ja vaalijärjestelmästä. Lisäksi valtiovarainministeriön ohjaamana on laadittu arvio ja ehdotukset vaaleja täydentävistä osallistumisoikeuksista. Lisätietoa valmistelusta löytyy osoitteesta: http://alueuudistus.fi/maakuntauudistus/paatoksenteko