Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Tänne kootaan kysymyksiä ja vastauksia uudistukseen liittyen. Palautelomakkeelle.

Avainkysymyksiä ja vastauksia
Poliittinen ohjausryhmä esitti 17.2.2017 valmistelijoille tiukkoja kysymyksiä, joihin on myös vastattu. Tässä kooste eri teemoista:
henkilöstöön liittyvät kysymykset ja vastaukset
talouteen ja kiinteistöihin liittyvät
ICT -kysymykset
kasvupalveluihin liittyvät

Valtakunnallinen valmistelu:
Usein kysyttyä sote-uudistuksesta: http://alueuudistus.fi/soteuudistus/usein-kysyttya

Usein kysyttyä maakuntauudistuksesta: http://alueuudistus.fi/maakuntauudistus/ukk

Palautelomakkeen kautta tulleet kysymykset ja vastaukset:
Kokoamme tänne meille saapuneita palautteita ja kysymyksiä. Kaikkiin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian, oikean sähköpostin jättämällä varmistat viestin saamisen henkilökohtaisesti.
Tuoreimmat kysymykset ovat ylinnä. Emme julkaise kysyjien nimiä.

Aihe: Keski-Suomi 2019 ”Sote-palveluiden valinnanvapaus”
Miten varmistetaan, etteivät tässä blogitekstissä kuvaillut asiat oikeasti tapahdu sote-uudistuksessa? http://blogit.image.fi/uuninpankkopoikasakutimonen/2017/03/13/yhteiskunnan-uusjako/
Eli mitä valinnanvapaus oikeasti tarkoittaa ja ketä se hyödyttää? Miten se aiheuttaa säästöjä ja miten se aidosti helpottaa potilasta? Mitä yksityistäminen tarkoittaa?
Kiitos!

Vastaus:
Blogissa esitetyt huolet ovat aiheellisia. On hyvä, että lakiluonnokseen liittyvät uhkakuvat ja siihen sisältyvät epäkohdat nousevat tässä vaiheessa esille. Näin niitä voidaan vielä huomioida lain jatkovalmistelussa. Yritysten houkutusta poimia vain vähän palveluja tarvitsevat hyvätuloiset omille listoilleen voidaan vähentää kapitaatiohintojen määräytymisperusteilla. Perusteet voidaan kirjata lakiin sellaisiksi, että vähän palveluja käyttävästä, terveestä, työssäkäyvästä ja hyvällä asuinalueella asuvasta maksetaan palveluntuottajille vain hyvin pieni vuosittainen korvaus. Ja vastaavasti paljon palveluja käyttävistä, monisairaista työttömistä huomattavasti korkeampi korvaus, jolloin yritysten kannattaakin perustaa sote-keskuksia lähiöihin ja houkutella listoilleen juuri niitä  paljon palveluja tarvitsevia kansalaisia.

Maakunnille on tulossa vahva rooli palveluiden järjestäjinä.  Tässä roolissaan maakunnat päättävät mitä palveluja alueen asukkaille järjestetään ja paljonko palveluihin käytetään julkista rahaa. Tuottajien on tuotettava palvelut maakunnan etukäteen määrittelemillä hinnoilla. Näin maakunnat voivat ohjata markkinoita ja määritellä palveluiden kustannustason ja tuottajille maksettavat korvaukset sellaiseksi, ettei tuottajilla ole mahdollisuutta tehdä kohtuuttomia voittoja julkisen verovaroin rahoitetuilla palveluilla. Samalla maakunnat voivat siirtää taloudellista riskiä markkinoiden kannettavaksi. Jos palveluntuottajan kustannukset ylittyvät sovitusta, jäävät ne lähtökohtaisesti aina palveluntuottajien ja niiden omistajien itsensä maksettavaksi.

Julkisella toimijalla on monia vahvuuksia yksityisiin toimijoihin nähden. Maakunta voi suunnitella palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä asioita nykyisen julkisen tuotannon näkökulmasta. Julkisella toimijalla on valmiina henkilöstö, tilat sekä kalusto ja laitteet. Keski-Suomessakin on mahdollisuus tehdä julkisen tuotannon yhtiöittämistä koskevat ratkaisut, perustaa yhtiöt ja suunnitella niiden toiminta niin, että ne ovat valmiina ja kilpailukykyisinä valinnanvapauden alkaessa.

***

Aihe: Palvelusetelit eivät nykyisellään auta köyhimpiä
Onko kuntien sosiaalitoimen käytäntöihin tulossa muutoksia soten myötä? Palvelusetelillä hankittuja sairaanhoidon palveluja kun ei ole mm. Jyväskylässä hyväksytty toimeentulotuki menoiksi. Näin ollen setelit eivät ole hyödyttäneet kaikkein köyhimpiä.

Vastaus:
Kiitämme teitä palautteesta ja huomioimme sen valmistelussa.
Uudistuksen valmistelu on alkuvaiheessa eikä meillä ole vielä määritelty tulevan maakunnan sosiaalitoimen käytäntöjä kovin tarkalla tasolla. Joulun alla julkaistun valinnanvapauslainsäädäntöluonnoksen myötä palvelusetelikäytännötkin ovat menossa uusiksi, tilalle on tulossa asiakas- ja maksusetelit. Näihin liittyvät käytännöt on vielä hahmottumatta.
Viittaatte kysymyksessänne toimeentulotuen maksuperusteisiin. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen ovat siirtyneet kunnilta Kelalle vuoden vaihteessa. Kelan palveluista kannattaa kysyä verkossa https://kysykelasta.kela.fi/

Kysyjän viesti vastaukseen:
Kunta on edelleenkin vastuussa ennaltaehkäisevästä ja harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta. Kun tähän asti käytännöt ovat olleet jopa niin, että yksityiseltä lääkäriltä kirjoitettua sairaudenhoitoon tarkoitettua reseptilääkettä ei ole korvattu, pelkään niitä suden kuoppia, joita uusiin palvelusetelikäytäntöihin kirjataan, huomaamatta. Perustoimeentulotuen maksuperusteisiin ei ole kelaan siirtymisen seurauksena tullut muutoksia, sen tiedän, eriasian on sitten miten kelan koulutetut etuisuuslaskijat ohjeita tulkitsevat.

***
Aihe: yleistä KS uudistuksesta
Soteuudistuksen onnistumisen tulee määrittelemään se, miten hyvin johtaminen kyetään uudistamaan ja organisoimaan. Tampereella on suunniteltu uusia monituottajamallin johtamismuotoja, joista voisi meillekin hakea vinkkejä ja oppia.

Vastaus:
Kiitos palautteestasi. Olet oikeassa, uudistustyötä tehtäessä on ensiarvoisen tärkeää tutustua muiden kuntien malleihin. Tampereen esimerkit ovat meille osittain jo entuudestaan tuttuja, mutta perehdymme niihin vielä tarkemmin uudistustyön edetessä ja jaamme tarvittaessa tietoa työryhmiemme käyttöön.
Kiitos siis vinkistä ja hyvää kevättalven jatkoa!

***

Aihe: Kieli
Haluaisin kiinnittää huomiotanne kieleen, jolla sote-uudistuksesta puhutaan ja tiedotetaan. Esimerkiksi ilmaisu ”tiekartta” on paitsi huono takavuosien muotitermi, myös erittäin epäselvä ilmaisu tällaisessa käytössä.  Pitäisi käyttää täsmällisiä, yleiskielisiä ja  merkitykseltään selviä ilmaisuja.

Vastaus:
Meidän ehdoton pyrkimyksemme on kiinnittää huomiota ymmärrettävään kieleen ja termeihin, mutta osittain olemme myös riippuvaisia valtakunnallisen viestinnän linjauksista, ja esim. tuo tiekartta on valtakunnallista aineistoa: http://alueuudistus.fi/tiekartta
Kiitos kuitenkin tärkeän asian muistuttamisesta, me viestintäryhmäläiset otamme viestisi onkeemme.