Esivalmistelu

 

Keski-Suomessa on sote-valmistelu sekä maakuntauudistus on integroitu yhteen

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat:

  • Keski-Suomen kuntien edustajat
  • Keski-Suomen liitto
  • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
  • Keski-Suomen sote-uudistuksen valmistelijat
  • Keski-Suomen ELY-keskus
  • Keski-Suomen pelastuslaitos
  • Keski-Suomen TE-toimisto
  • Keski-Suomen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet ja lomituspalvelut
  • Keski-Suomen ympäristöterveydenhuolto
  • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Lue lisää sote-uudistuksesta.

Lue lisää maakuntauudistuksesta.


Työryhmät ja muistiot

Keski-Suomessa valmistelua ohjaa poliittinen ohjausryhmä, jonka asioita puolestaan valmistelee virkamiesjohtoryhmä. Sote- ja maakuntauudistuksen alle on nimetty eri asiantuntijatyöryhmiä, jotka puolestaan työstävät uudistusta tehtäväalueillaan.

Poliittinen ohjausryhmä
– ohjaa sote- ja maakuntauudistusta yhtenä kokonaisuutena
– tuo poliittisen näkemyksen esivalmistelun tueksi
– vastaa siitä, että valmistelu etenee Keski-Suomessa tavoitteellisesti ja aikataulussa

Johtoryhmä
– työstää ehdotukset ohjausryhmän linjattavaksi
– ohjaa asiantuntijaryhmien työtä
– vastaa uudistuksen operatiivisesta johtamisesta

Asiantuntijaryhmät