Esivalmistelun loppuraportit

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen loppuraportit on julkaistu. Asiantuntijatyöryhmät ovat koonneet raportteihinsa keskeisimpiä havaintoja nykytilanteesta ja ehdotuksia tulevalle työlle.

Tiedote: Sote-keskuksiin esitetään laajaa palvelukokonaisuutta Keski-Suomessa. Maakuntapalvelut kehittävät elinvoimaa ja turvallisuutta
Malli sisältää ensimmäisen ehdotuksen siitä, miten maakunnan palvelut voitaisiin vuoden 2019 alussa organisoida Keski-Suomessa. Samalla maakunnan osalta hahmottuu se, mitkä nykyisistä palveluista siirtyisivät maakunnan yhtiöihin.

Sote-uudistuksen esivalmistelun ehdotukset asukkaan kannalta:
– Asukas valitsee sote-keskuksensa, josta saa laajasti tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluita. Sote-keskus on käytännössä sama kuin nykyinen terveyskeskus, mutta sen palveluvalikoima on laajempi ja sisältää myös sosiaalipalveluita sekä tiettyjä erikoissairaanhoidon palveluita. Asiakas voi vaihtaa tuottajaansa vuoden välein.
– Sote-keskuksella voi olla sivupisteitä tai se voi hyödyntää myös liikkuvia palveluita.
– Asiakas valitsee myös haluamansa suun hoidon yksikön, josta hän saa yleisimmät suun terveydenhuollon palvelut. Käytännössä suun hoidon yksikkö tarkoittaa nykyistä hammashoitolaa. Asiakas voi vaihtaa tuottajaansa vuoden välein.
– Asiakkaalle voidaan myöntää palveluiden saamiseksi myös asiakasseteli, jolla hän saa esimerkiksi kotiin tuotavia palveluita (kotihoito tai kotisairaanhoito), asumispalveluita tai päiväkeskus- tai toimintakeskuspalveluita. Asiakas valitsee maakunnan hyväksymistä palveluntuottajista, kuka hänelle on sopivin. Maakunta opastaa tarvittaessa valinnan tekemisessä.
– Henkilökohtainen budjetti voidaan myöntää ikääntyneelle tai vammaiselle asiakkaalle. Asiakas päättää itse tai tuettuna, mitä palveluita hän henkilökohtaisella budjetilla itselleen valitsee. Palvelut voivat olla sosiaali- tai terveyspalvelua, mutta ne voivat olla myös jotain muuta hyvinvointiin liittyvää palvelua, kuten vapaa-aikaan liittyvää kulttuuri- tai liikuntapalvelua.  Henkilökohtaisen budjetin valmistelu on Keski-Suomessa vasta alkamassa. Sen sisältöä ei siten vielä voida tarkemmin kuvata.

Loppuraportit

Sosiaali- ja tervsypalvelut Maakuntapalvelut
KS sote loppuraportti

Liite 1. Nykytilan sote-indikaattorit Keski-Suomessa
Liite 2. Sotekeskuksen analyysi
Liite 3. Palvelustrategia ja palvelupaus
Liite 4. Palvelukuvaukset
Liite 5. Tuottajat
Liite 6. Tekoäly terveydenhuollossa
Liite 7. Päivystys ja ensihoito
Liite 8. Osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden koordinointi
Liite 9. Lääkinnällinen kuntoutus
Liite 10. Tuotannolliset tukipalvelut
Liite 11. Asiantuntijalausunto 1 VAVATR
Liite 12. Asiantuntijalausunto 2 VAVATR
Liite 13. Asiantuntijalausunto 3 VAVATR
Liite 14. Läheisväkivallan osaamiskeskus

Aluekehittäminen ja strateginen suunnittelu
–  Rahoituspalvelut
–  Strategisen kehittämisen ja suunnittelun kokonaisuus

Kasvupalvelut

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne
–  Maankäyttö ja ympäristö
–  Liikennejärjestelmäsuunnittelu
–  Tienpito
–  Valtion lupa- ja valvontavirasto ympäristö

Maaseutu yhteenveto
–  Maaseudun kehittäminen