Uudistuksen ennakoiva yhteistoimintaelin

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyötä henkilöstön näkökulmasta tukee uudistustyölle asetettu ennakoiva yhteistoimintaelin.

Ennakoiva yhteistoiminta tarkoittaa muutoksen ja sen vaikutusten käsittelyä ennen päätöksentekoa henkilöstön näkökulmasta. Yhteistoimintaelimen kokouksiin osallistuvat henkilöstöjärjestöjen edustajat sekä valmistelun virkamiesjohto.

Työnantajan edustajina yhteistoimintaelimessä toimivat muutosjohtaja Tapani Mattila (ryhmän puheenjohtaja) sekä uudistuksen henkilöstöasioiden valmistelusta vastaava henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä Jyväskylän kaupungilta sekä henkilöstöjohtaja
Eeva Aarnio Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä. Lisäksi jokaisen palvelukokonaisuuden valmistelijat osallistuvat kokouksiin, kun käsitellään ko. asiakokonaisuuden suunnitelmia sekä niiden vaikutuksia henkilöstöön.

Yhteistoimintaelimellä ei ole vielä virallista asemaa, sillä väliaikaishallinto Keski-Suomeen perustetaan voimaanpanolain mukaisesti kesäkuussa 2018. Väliaikaishallinnon myötä nimetään maakunnan virallinen yhteistoimintaelin.

 

Varsinainen jäsen Järjestö Varajäsen  
Kirsi Hartikainen JHL Hannu Tuderus
Sari Puikkonen SuPer Sari Harjulampi
Ulla Sinikka Sihvonen Jyty Ulla Pietiläinen-Söderholm
Anne Puronaho Tehy Jaana Pollari
Eila Heiskanen Juko/Lääkärisopimus Pertti Särkkä
Anu Halonen Juko/KVTES Marko Tiainen
Asiantuntijat
Marja-Leena Hannula Pardia Kari Komi Juko
Asko Juuti Työsuojeluvaltuutettu Sami Haapakoski
Kari Komi työsuojeluvaltuutettu Marja Pakkanen
Johtoryhmän henkilöstön edustajat
Heljä Siitari Juko
Kaija Haapsalo

Harri Niemi

KoHo

Kunta-alan unioni

 

Kokoukset ja kokousmuistiot

To 26.10.2017 olleen kokouksen muistio (pdf-tiedosto) >>
19.12 klo 14-16
Ke 24.1. klo 14–16
Ti 21.2 klo 8.30–10.30
Ti 20.3 klo 8.30–10.30
Ti 24.4 klo 8.30–10.30
Ke 23.5. klo 14–16