Merkittävät hankkeet

Sote- ja maakuntauudistuksen laajat hankkeet Keski-Suomessa

Sote- ja maakuntauudistuksen osana tai sen rinnalla toteutetaan Keski-Suomessa erilaisia hankkeita, joilla on vaikutuksia uudistustyöhön.

Uusi Sairaala -hanke

Jyväskylän Kukkumäkeen rakennettavan Keski-Suomen Sairaala Novan suunnittelun lähtökohtana on ollut vahva maakunnallinen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen integraatio. Lue lisää hankkeesta täältä >>.

Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeet Keski-Suomessa

Kukoistava kotihoito

Keski-Suomessa vanhuspalveluiden uudistustyötä tehdään Kukoistava kotihoito -hankkeessa. Hanke on saanut sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksen osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa -kärkihanketta.

Hankkeen aikana maakunnan kotihoitoa uudistetaan siten, että kotihoito toimii jatkossa kaikissa kunnissa ympärivuorokautisesti viikon jokaisena päivänä. Ajatus on lisäksi, että jokaiselle ikääntyneelle järjestetään ennen varsinaisen hoitopäätöksen tekemistä kuntouttava arviointijakso, jossa kartoitetaan ikääntyneen pärjäämisen haasteet. Arvioinnilla varmistetaan yksilölliset kuntoutusmallit ja -palvelut, jotka tukevat kunkin ikäihmisen kotona asumista. Lue lisää hankkeesta täältä >>

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (KSLAPE)

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman, joka kantaa nimeä KEPA (Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke), tarkoituksena on muun muassa edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palveluita maakunnassa. Hankkeelle on haettu rahoitusta koko Keski-Suomeen. Rahoituspäätöstä ei ole vielä saatu.

Mikäli rahoitus saadaan, hankkeen aikana tullaan luomaan maakunnallisesti yhteistä toimintakulttuuria, jotta lapset, nuoret ja perheet saavat olla aktiivisia toimijoita, osallisia omien asioidensa käsittelyssä sekä olla mukana palveluiden ja toimintojen kehittämisessä. Lue lisää hankkeesta täältä >>

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu

Jyväskylässä toteutettavan valinnanvapauskokeilun aikana kolmen terveysaseman asukkaat voivat valita avosairaanhoidon sekä sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan palvelunsa myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Valittavan palvelun piiriin kuuluva palvelupaketti kattaa lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot sekä sosiaaliohjaajan ohjaus- ja neuvontapalvelut. Myös vastaanottopalveluun liittyvät tutkimukset, kuten laboratorio- ja röntgenpalvelut kuuluvat pakettiin. Kokeilu on osa ministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta ja sille on myönnetty 800 000 euron rahoitus. Lue lisää hankkeesta täältä >>