1 Palvelutarjonta ja sen kohdentuminen

Työryhmä 1

Palvelutarjonta ja sen kohdentuminen / Kehittämiskoordinaattori Anne-Mari Hakala

 • Keski-Suomen kotihoidon palvelulupauksen määrittely
  • Asiakkaiden, omaisten ja kotihoidon työntekijöiden osallistaminen arvokkaan kotihoidon määrittelyssä kyselyjen ja eri tilaisuuksien kautta
  • Kuntien palvelunmyöntämisperusteiden ja palvelutarjonnan yhdenmukaistaminen
 • Ympärivuorokautinen kotihoito kaikissa kunnissa
  • Kotihoito 24/7 kaikkiin kuntiin: innovatiivisten mallien kokeileminen
  • Kotihoidon henkilöstön perus- ja erityisosaamistarpeiden määrittely ja organisoiminen
  • Lääkehoidon kokonaisarvioinnin kokeileminen
 • Neuvonnan ja palveluohjauksen yhtenäistäminen ja kehittäminen
  • Arviointimenetelmien yhdenmukaistaminen
  • Yhtenäisen palveluohjausprosessin luominen
  • Ennustustyökalut: riskitunnistaminen ja tehokuntoutusjaksot
  • Palvelukoordinaattori l. case-manager -malli
  • Palveluverkon kehittäminen: yksityisten ja 3.sektorin palveluiden hyödyntäminen

 

Materiaalit

Aikataulu kevät 2017 työryhmä 1

Työpaja 5 16.5.2017 materiaalit:

Työpajapäivä5.aloitus

Työpaja 5 – Toimintamallit_muokattu

2017 05 09 – Kukoistava Kotihoito – työpaja 5 – työpajojen 1-4 kyselyjen ja työskentelyn yhteenvedot

Työpajapäivä5.pilotointi_juurruttaminen

Työpaja 3 4.4.2017 materiaalit:

Työpajapäivä3.aloitus&jatkotyöskentely

2017 04 04 – Kukoistava Kotihoito – Ennustusmalli

Työpajapäivä2.Pohjois-Irlannin malli + Landskrona.04042017

Kukoistava kotihoito_Saarijärvi_Työpaja_3_Pikkarainen

Työpajapäivä3.yhteenvedot

Työpaja 2 15.3.2017 materiaalit:

2017 03 15 – Kukoistava Kotihoito – Työpaja 2

JAMK.Paltamaa.arjenkuntoutus 15.3.2017

Voimavarahoitajamalli

Ympärivuorokautinen.kotihoito.24.7

Työpajapäivä2.ohjelma&jatkotyöskentely

Työpajapäivä 2 tuotokset

Työpaja 1 22.2.2017 materiaalit:

Työpajapäivä1.aloitus

2017 02 21 ALUSTUS Palveluohjauksen kehittäminen

Kuntoutus.esitys.22.2.17

2017 02 23 – Kukoistava Kotihoito – Yhteenveto.työpaja1