2 Kuntoutus ja ennaltaehkäisy

Työryhmä 2

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy/ Kehittämiskoordinaattori Eija Janhunen  

 • Määräaikainen kuntouttava arviointijakso
  • Ikäihmisten kotona pärjäämisen tukeminen eri tavoin kuntoutukseen panostamalla
  • Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen ja arvioiminen jakson aikana
  • Arvioinnin perusteella tukitoimenpiteiden ja harjoitteiden suunnittelu
  • Fysioterapeutit ja toimintaterapeutit tukevat prosessia tarvittaessa
 • Tehostettu (koti)kuntoutus (ml. intervallikuntoutusjaksot)
  • Intensiivisen kotikuntoutuksen ja/tai intervallijaksojen käyttöönottaminen
  • Moniammatillisten kuntoutustiimien perustaminen
  • Kuntoutuksen jatkumon varmistaminen
  • Kuntoutushoitajien ohjaus ja tukeminen
  • Kotihoidon henkilöstön kuntoutusosaamisen ja kuntoutusosaamistarpeiden määrittely ja organisoiminen
  • Ravitsemuksen ja lääkehoidon tarkistaminen
  • Muistikuntoutusosaaminen
 • Tavoitteellinen asiakaslähtöinen kuntouttava toimintamalli
  • Arjen askareista selviytymisen tukeminen arkiaktiivisuutta lisäämällä
  • Asiakkaan voimavarojen ja hoidon tarpeen tunnistaminen
  • Asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
  • Kuntouttavan työotteen kulttuurin vahvistaminen
  • Arviointimenetelmien ja –mittareiden yhdenmukaistaminen, yksilöllisten tavoitteiden asettaminen
  • Tehokkaiden ja joustavien kuntoutustiimien rakenteiden ja toimintatapojen mallintaminen
  • Toimintakyvyn heikkenemisen ehkäiseminen kuntouttavilla harjoitteilla yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti
  • Kotona asumisen turvaaminen myös muistisairaana ja toimintakykyrajoitteisena
  • Fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kokonaisuuden huomioiminen
  • Digitalisaation mahdollisuudet

 

Materiaalit

Aikataulu kevät 2017 työryhmä 2

Työpaja 5 16.5.2017 materiaalit:

Työpajapäivä5.aloitus

Työpaja 5 – Toimintamallit_muokattu

2017 05 09 – Kukoistava Kotihoito – työpaja 5 – työpajojen 1-4 kyselyjen ja työskentelyn yhteenvedot

Työpajapäivä5.pilotointi_juurruttaminen

Työpaja 3 4.4.2017 materiaalit:

Työpajapäivä3.aloitus&jatkotyöskentely

2017 04 04 – Kukoistava Kotihoito – Ennustusmalli

Työpajapäivä2.Pohjois-Irlannin malli + Landskrona.04042017

Kukoistava kotihoito_Saarijärvi_Työpaja_3_Pikkarainen

Työpajapäivä3.yhteenvedot

Työpaja 2 15.3.2017 materiaalit:

2017 03 15 – Kukoistava Kotihoito – Työpaja 2

JAMK.Paltamaa.arjenkuntoutus 15.3.2017

Voimavarahoitajamalli

Ympärivuorokautinen.kotihoito.24.7

Työpajapäivä2.ohjelma&jatkotyöskentely

Työpajapäivä 2 tuotokset

Työpaja 1 22.2.2017 materiaalit:

Työpajapäivä1.aloitus

2017 02 21 ALUSTUS Palveluohjauksen kehittäminen

Kuntoutus.esitys.22.2.17

2017 02 23 – Kukoistava Kotihoito – Yhteenveto.työpaja1