Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteena valtakunnallisesti on yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää lapsi- ja perhelähtöiseksi ja siirtää painopistettä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Tavoitteena on tehdä muutosta kohti oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia palveluita. Samanaikaisesti tavoitteena on erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma käynnistyi jokaisessa maakunnassa vuoden 2017 alussa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi jokaisen maakunnan ja pääkaupunkiseudun LAPE-kärkihankkeille yhteensä 19 miljoonaa kärkihankerahoitusta.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Keski-Suomessa

Keski-Suomeen muutosrahaa myönnettiin miljoonan euroa vuosille 2017-2018. Tavoitteena on parantaa ja uudistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja palveluita Keski-Suomessa sekä muuttaa toimintakulttuuria lapsiystävälliseksi.

Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi (KSLAPE) ohjelmakokonaisuudessa luodaan maakuntaan uudenlaista toimintakulttuuria, jotta lapset, nuoret ja perheet voivat olla aktiivisia toimijoita, osallisia omien asioidensa käsittelyssä sekä mukana palveluiden ja toimintojen kehittämisessä. Hanke tukee myös perhekeskusmallin käyttöönottoa kunnissa, varhaiskasvatusta, koulua ja oppilaitosten toimintaa kasvamisen, oppimisen ja harrastustoiminnan arjessa sekä uusien toimintamallien muodostumista erityis- ja vaativamman tason palveluissa. LAPE-muutosohjelma integroi lasten, nuorten ja perheiden asiat sote- ja maakuntauudistukseen.

Jyväskylän kaupunki toimii Keski-Suomen kuntien yhteisen hankkeen hallinnoijana. Hankkeen tukena on vahva maakunnallinen monitoimijainen palveluiden, järjestötoimijoiden, seurakuntien sekä yrittäjien verkosto. Myös maakunnan asukkaat ovat olleet kiinnostuneita osallistumaan yhteistyöhön ja parantamaan oman alueensa palveluita.

Hankepäällikkönä toimii Raija Harju-Kivinen. Kehittämiskoordinaattoreina toimivat Senja Hirsjärvi, varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena, Sari Paananen ja Petri Oinonen, perhekeskustoimintamalli, Maria Lehtinen, erityistason avopalvelut sekä Johanna Liukkonen, vaativan tason palvelut.

Yhteystiedot:

Hankepäällikkö Raija Harju-Kivinen, p.  014 266 8201, 050 351 9249
Kehittämiskoordinaattori Senja Hirsjärvi, p. 014 266 4742, 050 351 9971
Kehittämiskoordinaattori Petri Oinonen, p. 014 266 0568, 050 412 4028
Kehittämiskoordinaattori Sari Paananen, p. 014 266 4870, 050 351 8621
Kehittämiskoordinaattori Maria Lehtinen, p. 014 266 4585, 050 593 8316
Kehittämiskoordinaattori Johanna Liukkonen, p. 014 266 7535, 050 351 9769

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@jkl.fi, paitsi Sari Paanasella sari.h.paananen(at)jkl.fi.

Keski-Suomen LAPE-tiimiläisiä

Lue lisää: http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

LAPE – muutosagentti

Jokaiseen maakuntaan on valittu LAPE – muutosagentti edistämään LAPE kärkihankkeen tavoitteita. Muutosagentin tehtävänä on edistää ja koordinoida muutosohjelman tavoitteita maakunnassa sekä innostaa ja osallistaa maakunnan toimijoita ja kuntalaisia muutokseen. Muutosagentti toimii yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien, kansalaisjärjestöjen, seurakuntien, yksityisen sektorin ja kuntalaisten kanssa. Keskeisenä yhteistyötahona ovat lapset ja nuoret sekä perheet. Muutosagentti on myös osa ”KSLAPE- Lasten ja perheiden parhaaksi”–tiimiä, joka toteuttaa LAPE-muutosohjelmaa maakunnassa. Muutosagentin tehtävään kuuluu tärkeänä osana tiedon välitys maakunnasta kansalliselle tasolle ja toisin päin.

Lisäksi muutosagentti työskentelee sote- ja maakuntauudistuksen valmistelijoiden kanssa. Muutosagentti tuo lasten, nuorten ja perheiden näkökulmaa sote-valmisteluun.

Keski-Suomen muutosagenttina toimii Hanna Hämäläinen,

hanna.k.hamalainen(a)jkl.fi, p. 014 2660992 tai 050 3046670.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman Keski-Suomen avaustapahtuma vietettiin 15.3.2017

klo  13–14.30 Pääkirjaston Minnansalissa, Jyväskylässä

Tilaisuuden live-taltioinnin voit katsoa tästä:

Tapahtumasta lisäinfoa täältä.