Materiaalit

Keski-Suomen LAPE -hankkeen materiaalit

Sosiaali- ja terveysministeriö – lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

THL:n sivuilla lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-

Opetus- ja kulttuuriministeriön Lape-sivut
http://minedu.fi/lape

KSLAPEn päivitetty hankesuunnitelma: Keski-Suomi_LAPE-hankesuunnitelma 18042017

KSLAPE esittelydiat (keskeiset toimenpiteet osakokonaisuuksittain): KSLAPE-esittely 24.4.2017

KSLAPEn toimenpidesuunnitelma KSLAPEn toimenpidesuunnitelma 9.6.2017

KSLAPE_päivitetty työsuunnitelma 2017-2018_22.12.2017

Infograafi: Kohti lapsiystävällistä Keski-Suomea Lapsiystävällinen maakunta_infograafi_Raija

Syrjimättömän työpaikan kampanjaviikko 9.-15.10.2017 Syrjimätön työpaikka  

Asiaa mm. perhekeskuksista ja valinnanvapaudesta Kesi-Suomen alueuutiset 8.12.2017

Tälle sivulle lisätään hankkeeseen liittyviä materiaaleja, linkkejä valtakunnallisen LAPE-tiedon lähteille jne.