KultaSote

KultaSote – Kulttuurihyvinvointipalvelut osaksi sotea -hanke

KultaSote – Kulttuurihyvinvointipalvelut osaksi sotea -hankkeen tavoitteena on varmistaa, että uuden maakunnan suunnittelussa huomioidaan kulttuurihyvinvointitoimenpiteiden toteuttaminen.

KultaSote tuottaa tietoa Keski-Suomi 2020 -uudistuksen tueksi. Hankkeessa kartoitetaan maakunnan olemassa olevat kulttuurihyvinvointipalvelut kyselyn avulla. Tällä hahmotetaan palveluiden profiileja, määrää ja laajuutta sekä dokumentoidaan hyvät toimintamallit, joiden jatkuvuus halutaan turvata tulevaisuudessa.

Taiteen ja kulttuurin positiivisista vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin on tehty laajasti tutkimusta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Näiden tutkimusten tuloksia hyödynnetään osana hankkeessa tuotettavaa materiaalia. Tutkimustuloksista poimittujen esimerkkien kautta pyritään perustelemaan taiteen ja kulttuurin merkityksellisyyttä osana sosiaali- ja terveyspalveluiden toimenpiteitä.

Kulttuurihyvinvointipalvelut ovat asiakas- ja tarvelähtöisiä, matalan kynnyksen räätälöitäviä palveluita, joilla on julkilausuttu terveyttä ja hyvinvointia edistävä tavoite. Palveluja kehittävät ja toteuttavat taiteen, kulttuurin, sosiaali-, terveys- ja kasvatustyön ammattilaiset moniammatillisessa yhteistyössä esimerkiksi erilaisissa sotehoito- ja palveluyksiköissä, jolloin ne tavoittavat erityisesti yleisen kulttuuritarjonnan ulkopuolelle jääviä kohderyhmiä (Lähde: Taikusydän 2018).

KultaSote – Kulttuurihyvinvointipalvelut osaksi sotea -hankkeen rahoittajana toimii Taiteen edistämiskeskus ja se on osa opetus- ja kulttuuriministeriön prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen kärkihanketta. Hankkeen toteuttaa Keski-Suomen liitto tiiviissä yhteistyössä Keski-Suomi 2020 -projektitiimin kanssa vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja:

Tiina Kivioja, projektikoordinaattori, p. 040-131 7002, tiina.kivioja@keskisuomi.fi

Keski-Suomen liitto, KultaSote – Kulttuurihyvinvointipalvelut osaksi sotea -hanke

 

Valokuva: Matti Häyrynen