Uusi sairaala

Uusi sairaala – Keski-Suomen Sairaala Nova – valmistuu Kukkumäkeen vuonna 2020

Jyväskylän Kukkumäkeen rakennettavan Keski-Suomen Sairaala Novan suunnittelun lähtökohtana on ollut vahva maakunnallinen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen integraatio.  Uusi sairaala tulee olemaan ennen kaikkea keskisuomalaisten, hoitoa tarvitsevien kansalaisten, pääasiallinen erikoissairaanhoidon palveluja tarjoava yksikkö pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on tarjota entistä potilaskeskeisempään ja vaikuttavampaa hoitoa, tehokkaissa ja toimivissa tiloissa. Uusi sairaala – Keski-Suomen sairaala Nova on mitoitettu siten, että se pystyy tarjoamaan erikoissairaanhoidon palvelut 275 000 ja perusterveydenhuollon palvelut noin 50 000 ihmisen väestöpohjalle.

Tilojen sijoittelu järkeviksi kokonaisuuksiksi

Toimintakonseptiin perustuen sairaala jaettiin neljään eri kokonaisuuteen:

Kuuma sairaala, joka koostuu päivystyksestä, teho-osastosta, leikkaussaleista, synnytyssaleista sekä valvonta- ja päivystysosastoista. Vuode-osastoihin, joissa potilaat saavat käyttöönsä yhden hengen potilashuoneet, ja joissa potilaita hoidetaan ilman perinteisiä eri erikoisalojen tai erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisiä osastorajoja.  Elektiivisessä sairaalan osassa potilaat käyvät suunnitelluilla poliklinikka- ja päiväsairaalakäynneillä. Yhteiskäyttöisiä vastaanottohuoneita käytetään potilastyöhön ja paperityöt tehdään monitilatoimistossa.  Elektiivisen sairaalan toiminnallisen ytimen muodostavat osaamiskeskukset, joissa nykyisten eri erikoisalojen ja eri ammattiryhmien yhteistyö ja konsultointi on sujuvaa.  Tukipalveluihin kuuluvat laboratoriot, apteekki ja välinehuolto. Logistiikkaan liittyvät yhteydet on optimoitu. Sairaala Novassa materiaali-, potilas- ja henkilövirrat on eriytetty toisistaan ja tekniikka on omissa kerroksissaan erillään potilas- ja henkilöstötiloista.

Osaamiskeskukset palvelevat potilasta – potilaan ehdolla

Uuteen sairaalaan muodostetaan 12 erilaista osaamiskeskusta, jotka korvaavat nykyiset poliklinikat.

 • perusterveydenhuollon osaamiskeskus
 • vatsan- ja lantion alueen osaamiskeskus
 • sydän- ja keuhko-osaamiskeskus
 • medisiininen osaamiskeskus
 • tuki- ja liikuntasairauksien (TULES) –osaamiskeskus
 • syövän ja palliatiivisen hoidon osaamiskeskus
 • lasten ja nuorten osaamiskeskus
 • aistinelin osaamiskeskus
 • psykiatrian osaamiskeskus ja päiväsairaala
 • monialainen kuntoutus
 • operatiivinen osaamiskeskus
 • naisten osaamiskeskus

Potilaiden kokonaisvaltainen hoito tavoitteena

Toimivien asiantuntijaverkostojen, hoitoketjujen ja aiempaa sujuvampien konsultaatiomahdollisuuksien  avulla optimoidaan potilaan hoitokokonaisuus kotoa kotiin –periaatteella. Lisäksi Keski-Suomeen on tavoitteena luoda yhteinen toimintakonsepti mm. välinehuoltoon, lääkinnälliseen kuntoutukseen ja sosiaalityöhön. Sopimalla yhteisistä linjauksista ja käytännöistä mahdollistetaan potilaiden tarvitsemien kuntoutuspalveluiden laatu, oikea-aikaisuus ja tasapuolisuus.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ollaan rakentamassa useita muitakin maakunnallisia hoitokokonaisuuksia. Esimerkiksi leikkausprosessit on suunniteltu niin, että uudessa sairaalassa 95 % suunnitelluista eli elektiivisista potilaista tulee aamulla suoraan kotoaan leikkaukseen.

Seuraa Uuden sairaalan rakentamista: http://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Uusi_sairaala_projekti

Uuden sairaalan havainnekuva ulkoapäin.

Uuden sairaalan havainnekuva ulkoapäin.