Vaikuttavat järjestöt

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Toiminnan taustalla on tarve selkiyttää järjestöjen roolia ja asemaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä uudessa maakunnassa ja kunnissa. Uudistus luo sekä tarpeen että mahdollisuuden järjestöjen yhteiselle vaikuttamistyölle. Valmisteluun on osallistunut Keski-Suomen Järjestöareenan työryhmä sekä lukuisat muut järjestötoimijat.

Kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset hyvinvointia edistävät järjestöt, joiden toimintaan uudistus ja uuden toimintaympäristön syntyminen erityisesti vaikuttaa.

Päätavoitteena on järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

1. sote- ja maakuntauudistuksessa sekä uudessa maakunnassa
2. maakunnan ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä

Toiminnan keskiössä ovat koordinointi, verkostoituminen, viestintä ja yhteinen vaikuttaminen.

Vaikuttavat järjestöt tiivistelmä

Tilaa uutiskirjeemme