Valinnanvapauskokeilu

Valinnanvapautta kokeillaan vuonna 2017–2018 kolmella terveysasemalla Jyväskylässä

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen ja pääsee kokeilemaan valinnanvapautta terveyspalveluissa vuoden 2017 helmikuusta lähtien.

Kokeilu toteutetaan Jyväskylässä Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan terveysasemilla. Helmikuusta 2017 lähtien edellämainittujen terveysasemien alueihin kuuluvat asukkaat saavat valita hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta sen, jolla he haluavat asioida.

Palveluntuottajaksi voi hakea yksityiset tai kolmannen sektorin terveyspalveluiden tuottajat, jotka täyttävät kaupungin asettamat ehdot.

Asiakkaan saamat palvelut ja palvelumaksut

Kokeilu kattaa asiakkaan avosairaanhoidon palvelut eli lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot ja sosiaaliohjaajan ohjaus- ja neuvontapalvelut. Myös vastaanottopalveluun liittyvät tutkimukset, kuten laboratorio- ja röntgenpalvelut kuuluvat pakettiin. Valinnan jälkeen asiakas on käyttämään palveluntuottajan palveluita 6 kuukauden ajan.

Asiakasmaksut valinnanvapauskokeilussa ovat yksityisellä ja kolmannella sektorilla täysin samat kuin julkisella sektorilla. Kaupunki perii asiakasmaksut. Näin varmistetaan se, että asiakkaan vuosittain maksettavat lääkärimaksut niputtuvat kaupungin tietojärjestelmiin eikä ylimääräisiä maksuja tule vaikka hän vaihtaisi palveluntuottajaa kesken vuoden.

Vaativamman erikoissairaanhoidon palvelut ovat kokeilun ulkopuolella. Kokeilu ei siten vaikuta kiireellisen hoidon saatavuuteen ja järjestelyihin, eli Keski-Suomen keskussairaalan päivystys tarjoaa kiireellistä hoitoa kaikille asukkaillemme iltaisin ja viikonloppuisin.

Kokeilulla tuotetaan tietoa valinnanvapaudesta koko Keski-Suomea varten

Valtakunnallisilla kokeiluilla tuotetaan Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta varten etupainotteisesti tietoa siitä, miten asiakkaat ohjautuvat eri palveluntuottajien piiriin, jos heillä on vapaus valita oma palveluntuottajansa.

Samalla saadaan tietoa palveluiden laadusta ja niistä kilpailutekijöistä, jotka asiakkaan valintaan vaikuttavat. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että asiakkaiden kokemaan laatuun vaikuttavat mm. palveluiden saavutettavuus ja hoitoon pääsy.

Lisätietoa kokeilusta

Hankkeen varsinaiset sivut Jyväskylän kaupungin www-sivuilla: http://www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus

Valtakunnalliset sivut: http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/palvelusetelikokeilut-kaynnistyvat

Lisätietoja Jyväskylän kaupungin osalta: valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Riitta Pylvänen, p. 050 590 1525, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jkl.fi