Valinnanvapaus

Mikäli uudistus etenee lakiesitysten mukaisesti, keskisuomalainen asukas voi tulevaisuudessa valita nykyistä laajemmin, miltä toimijalta hän haluaa saada sosiaali- ja terveyspalvelunsa.

Lakiesityksen mukaan palveluita voi tulevaisuudessa tarjota julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat, kuten järjestöt ja säätiöt. Valinnanvapaudella halutaan parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Valinnanvapauden myötä:

  • Voit valita haluamasi sosiaali- ja terveyskeskuksen eli sote-keskuksen sekä hammashoitolan.
  • Pääset nopeammin lääkäriin ja  sosiaalityöntekijälle.
  • Voit valita julkisesti omistetun tai yksityisen palvelun (samat asiakasmaksut).
  • Saat halutessasi apua valinnan tekemiseen.
  • Jos on hätätilanne, soitat 112 tai menet lähimpään päivystykseen, kuten ennenkin.

Maakunta voi myöntää palveluiden saamiseksi myös asiakassetelin, jolla voit hankkia palvelua maakunnalta tai joltain muulta palveluntuottajalta. Asiakassetelipalvelulla tuotetaan lakiesitysten mukaan jatkossa esimerkiksi asumispalveluita tai ikäihmisten kotihoitoa.

Lisäksi vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaat, joilla on laaja ja pitkäaikainen avuntarve, voivat saada käyttöönsä henkilökohtaisen budjetin. Henkilökohtaisen budjetin avulla asiakas voi valita yksilölliseen tilanteeseensa sopivia palveluja.

Asiakasesimerkkejä valinnanvapaudesta voit lukea alueuudistus.fi -sivuilta >>

Valinnanvapauspilotit

Jos lait hyväksytään, valinnanvapautta kokeillaan Suomessa jo muutamissa maakunnissa kesästä 2018 alkaen. Piloteissa yhdenmukaistetaan maakuntien toimintamalleja ja annetaan ihmisille mahdollisuus tehdä valintoja uuden lain mukaisesti jo ennen uusien maakuntien käynnistymistä.

Maakunnille pilotit tarkoittavat porkkanaa tehdä muutostyötä jo etupainotteisesti valtion myöntämällä rahoituksella. Ministeriöiden piloteille kohdentama rahoitus mahdollistaa sen, että muutosta voidaan toteuttaa hallitusti ja ilman että kunnille muodostuu pilottitoiminnasta ylimääräisiä kustannuksia.

Konkretiaa. Pilotissa kuntien julkinen toiminta saa rinnalleen yksityisiä palveluntuottajia ja kuntalaiset päättävät minkä palveluntuottajan valitsevat. Raha seuraa aina asiakasta. Eli jos asiakas valitsee palveluntuottajakseen yksityisen palveluntuottajan, hänestä laskennallisesti määritelty maksu siirtyy julkiselta toimijalta yksityiselle toimijalle.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut, että se kohdentaa vuosien 2018–2019 aikana maakunnallisille piloteille 100 miljoonan euron rahoituksen. Pilotteja koskevaa rahoitusta on haettava erikseen. Ministeriö päättää hakemusten perusteella, mitkä maakunnat rahoitusta saavat. Maakuntien hakemukset tulee jättää helmikuun loppuun mennessä, eli kunnissa ja kuntayhtymissä päätöksiä tulee tehdä alkuvuoden 2018 aikana. Pilotit käynnistyvät vain, jos lainsäädäntö hyväksytään.

Valinnanvapauspiloteista voi lukea lisää alueuudistus.fi -sivuilta >>

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilu

Jyväskylä, Hankasalmi ja Uurainen ovat  mukana sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeessa. Kokeilun myötä asukkaat pääsevät kokeilemaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Käytännössä Jyväskylässä Huhtasuon, Keskustan, Kuokkalan, Kyllön, Palokan ja Vaajakosken terveysasemien sekä Uuraisten ja Hankasalmen terveysasemien alueiden asukkaat voivat valita vaihtavatko nykyisiltä terveysasemiltaan yksityisen palveluntuottajan asiakkaiksi. Kokeilu on käynnissä 31.12.2018 asti.

Lue lisää kokeilun www-sivuilta >>