Yritykset ja yhteisöt

Yritykset ja yhteisöt palveluiden tuottajina

Sote- ja maakuntauudistus avaa palveluiden tuotannon nykyistä huomattavasti laajemmin. Terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon palveluiden ohella liiketoimintamahdollisuuksia syntyy esimerkiksi kasvupalveluissa, erilaisissa kehittämis- ja asiantuntijapalveluissa, ruokahuollossa ja monissa muissa tukipalveluissa. Markkinoiden hyödyntämisellä tavoitellaan joustavuutta ja laadukkaita palveluita.

Palvelun voi tuottaa yritys, yhdistys, julkisomisteinen yhtiö tai maakunta. Maakunnan vastuulla on palveluiden järjestäminen tasavertaisesti asiakkaille.

Palvelutuotannon avaamista linjaa laki asiakkaiden valinnanvapaudesta. Valinnanvapausesitys on perustuslakivaliokunnan esittäminen muutosten johdosta tarkistettavana. Korjattu esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnan käsiteltäväksi uuden aikataulun mukaisesti alkuvuonna 2018.

Yritykset ja yhteisöt asiakkaina

Uuden maakunnan palveluita yrityksille ja yhteisöille ovat esim. rahoitus investoinneille ja kehittämiseen, rekrytointikoulutus, maatilojen lomituspalvelut,  alkavan yrittäjän starttirahoitus, anniskeluluvat, valmiussuunnitelmien neuvonta. Palveluita kootaan yhteen ja suunnitellaan yritys- ja yhteisöasiakkaiden kehittämistoiveiden mukaisesti.

Palvelukokonaisuuksista päättää maakuntavaltuusto. Suorilla vaaleilla valitun maakuntavaltuuston toiminta käynnistyy alkuvuonna 2019.